Αλληλογραφία

You are here:Αρχική»Αλληλογραφία»Επιστολή Συντεχνιών προς Δήμους με θέμα: "Κρατικός παρεμβατισμός και εφαρμογή Παγκύπριας Συλλογικής Σύμβασης" 11/10/2019

Επιστολή Συντεχνιών προς Δήμους με θέμα: "Κρατικός παρεμβατισμός και εφαρμογή Παγκύπριας Συλλογικής Σύμβασης" 11/10/2019