Αλληλογραφία

You are here:Αρχική»Αλληλογραφία»Επιστολή προς τον Υπ.Οικονομικών για το πλαίσιο υποβολής αιτημάτων για ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Επιστολή προς τον Υπ.Οικονομικών για το πλαίσιο υποβολής αιτημάτων για ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και Τοπική Αυτοδιοίκηση