Έντυπα

You are here:Αρχική»Έντυπα

Έντυπα

Έντυπα Ταμείου Ευημερίας ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ 2017

 1. Αίτηση για επιχορηγημένα ταξίδα στο εξωτερικό 2017 pdf button

 2. Αίτηση για παραχώρηση διαμερίσματος 2017 pdf button

Άλλα Έντυπα

 1. Κοινό έντυπο εγγραφής μελών Πανεπιστημίου Κύπρου. pdf button

 2. Εξουσιοδότηση μεταφοράς του Ταμείου Προνοίας των Ηθοποιών.

 3. Επιχορηγήσεις Ταμείου Ευημερίας ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ για το 2012.

 4. Εξουσιοδότηση αποκοπής/διακοπής αποκοπής, συνδρομής προς ΣΗΔΗΚΕΚ-Κλαδική Επιτροπή Καλλιτεχνικού Θεάτρου.

 5. Δήλωση παύσης μέλους της ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ.

 6. Εξουσιοδότηση αποκοπών για το σχέδιο βοηθείας ΣΗΔΗΚΕΚ ΑΗΚ.

 7. Εξουσιοδότηση για αποκοπή συνδρομής προς ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ AHK.

 8. Έντυπο δήλωσης εγγραφής μέλους στη ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ.

 9. Αίτηση βοηθήματος για συμπληρωματική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ωρομίσθιων μελών ΣΗΔΗΚΕΚ CYTA.

 10. Έντυπο αποκοπής/διακοπής αποκοπής συνδρομής των μελών της ΣΗΔΗΚΕΚ CYTA.

 11.  Αίτηση Ασφάλισης Υγείας για το Ωρομίσθιο Προσωπικό της CYTA - μελών ΣΗΔΗΚΕΚ -ΠΕΟ

 12. Ταμείο Βοηθείας ΣΗΔΗΚΕΚ Δημοτικών Λευκωσίας - Αίτηση Βοηθήματος.

 13. Έπιστολή εγγραφής μέλους προς Γενικό Λογιστή.

 14. Εξουσιοδότηση για αποκοπή συνδρομής προς ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ AHK.