Ανακοινώσεις

You are here:Αρχική»Ανακοινώσεις»Ανακοίνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ για κλείσιμο του ΚΟΤ

Ανακοίνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ για κλείσιμο του ΚΟΤ

Με τη χτεσινή ψήφιση του κυβερνητικού Νομοσχεδίου από τη Βουλή για κλείσιμο του ΚΟΤ και τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού, επικυρώθηκαν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για το κλείσιμο ενός Ημικρατικού Οργανισμού που έχει προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες και έργο στην τουριστική ανάπτυξη που γνώρισε και συνεχίζει να γνωρίζει η χώρας μας και ο οποίος όμως έχει ακόμα πολλά να δώσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Αυτή η εξέλιξη όχι μόνο δεν συνιστά πρόοδο αλλά δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για να αποδειχτεί αντιπαραγωγική και λανθασμένη εξέλιξη για τον τουρισμό. Δεν έχει τίποτα να προσθέσει στην προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθμισης της πολιτικής του κράτους στα θέματα τουριστικής ανάπτυξης. Αντίθετα, δημιουργεί συνθήκες που απαξιώνουν όλη αυτή τη συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει δημιουργηθεί στα 49 χρόνια δράσης του ΚΟΤ. Η ευελιξία, η συλλογικότητα και αντιπροσωπευτικότητα των φορέων της κοινωνίας που εκφραζόταν μέσω του ΚΟΤ καθώς και η σχετική ανεξαρτησία του, θα χαθούν. Στη θέση τους θα έχουμε τη συγκέντρωση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε ένα άτομο, τον Υφυπουργό, τον οποίο μάλιστα θα συμβουλεύει και κατευθύνει μια Επιτροπή που θα αποτελείται κυρίως από τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα στο τουρισμό. Συμφέροντα τα οποία από τη φύση τους είναι αναμενόμενο να είναι σε σύγκρουση με τη καλώς νοούμενη και αειφόρα ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας και τη διατήρηση ψηλών επιπέδων ποιότητας.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ εδώ και 4 χρόνια που η κυβέρνηση άνοιξε το θέμα, έχει ξεκάθαρα τοποθετηθεί υπερ της ανάγκης να παραμείνει ο ΚΟΤ και να λειτουργεί με βασικές αρμοδιότητες. Έχουμε επεξεργαστεί και υποβάλει προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, της λειτουργίας και της οργάνωσης καθώς και της δομής του ΚΟΤ. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε επειδή όπως φαίνεται η κυβέρνηση είχε άλλους σχεδιασμούς…

Την ίδια ώρα, με την επιφύλαξη της αντισυνταγματικότητας της δημιουργίας Υφυπουργείου, έχουμε υποστηρίξει ότι η διακυβέρνηση του τουρισμού στη χώρα μας σήμερα όντως χρειάζεται μια εποπτική αρχή η οποία να επικεντρώνεται κυρίως στην εποπτεία και συντονισμό της τουριστικής ανάπτυξης, με αρμοδιότητες που θα αφορούν τη στρατηγική, τις οριζόντιες πολιτικές, τον καθορισμό εθνικών στόχων και τη διαχείριση κρίσεων. Αυτό ήταν εφικτό να γίνει και συγκέντρωνε όλες τις προϋποθέσεις για πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη διακυβέρνηση στον τουρισμό που θα έφερνε βελτίωση στην αποτελεσματικότητα γενικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε κινήθηκε και η προτροπή ξένων εμπειρογνωμόνων που μελέτησαν το θεσμικό πλαίσιο για τη διακυβέρνηση του τουρισμού στη Κύπρο.

Αυτό που έγινε όμως, με τη διάλυση ουσιαστικά του ΚΟΤ, είναι ένας ακραίος πειραματισμός. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν Εθνικούς Οργανισμούς παράλληλα με τα Υπουργεία ή Υφυπουργεία ως εποπτικές αρχές, όπως ήταν και η δική μας πρόταση.

Είναι φανερό όμως ότι η Κυβέρνηση σταθερή στη νεοφιλελεύθερη πολιτική της, αυτό που επιδιώκει μέσω της διάλυσης του ΚΟΤ είναι η εμπλοκή των ιδιωτικών συμφερόντων στον τουρισμό και την από μέρους τους διαχείριση των κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού για την τουριστική ανάπτυξη. Η δήλωση προ δύο μηνών στη Βουλή του Υπουργού Εμπορίου και Τουρισμού ότι αν υπάρξει ανάγκη θα γίνει πλήρης ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών που παρείχε ο ΚΟΤ, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας για τους σκοπούς και την αφετηρία της Κυβέρνησης.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ θα συνεχίσει τον αγώνα μαζί με τους εργαζόμενους για να αποτραπούν οι σχεδιασμοί της Κυβέρνησης.

Από ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ 11 Ιουλίου 2018