Ανακοινώσεις

You are here:Αρχική»Ανακοινώσεις»Ανεστάλει η απεργία στο Δήμο Λεμεσού

Ανεστάλει η απεργία στο Δήμο Λεμεσού

Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ ανταποκρινόμενη σε πρόσκληση για συνάντηση από τον Δήμαρχο Λεμεσού ανέστειλε την εξαγγελθείσα για σήμερα 24ωρη απεργία στο Δήμο Λεμεσού και προσήλθε στη συνάντηση στην οποία εκτός του Δημάρχου συμμετείχε ο Πρόεδρος της Επιτροπή Προσωπικού και υπηρεσιακοί.

Για το θέμα των προαγωγών και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, έγινε συζήτηση αλλά και ανταλλαγή απόψεων για βελτιώσεις που θα εφαρμοσθούν μελλοντικά. Η κάθε πλευρά διατήρησε τις θέσεις της, και η διαφωνία παρέμεινε. Ως εκ τούτου η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ έχει αποφασίσει, πέραν από τις ενδεχόμενες προσωπικές προσφυγές των επηρεαζόμενων, να προχωρήσει σε καταγγελία στον Γενικό Ελεγκτή και στην Επίτροπο Διοικήσεως για να διερευνήσει τυχόν παρατυπίες ή και παρανομίες που έχουμε εντοπίσει.

Επίσης θέσαμε έντονα το θέμα της αγοράς υπηρεσιών και της υπό-στελέχωσης των τμημάτων, για το οποίο συμφωνήθηκε όπως καθοριστεί συνάντηση για συζήτηση του όλου θέματος για να καθοριστεί χρονοδιάγραμμα με στόχο την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις θέσεις εργασίας όπου αποδεδειγμένα συνιστούν μόνιμες ανάγκες. Στόχος μας είναι η μέθοδος στην προσφυγή για αγορά υπηρεσιών να περιοριστεί αυστηρά μόνο για εποχικές εργασίες και για έργα συγκεκριμένης διάρκεια τα οποία αδυνατεί να εκτελέσει η δημοτική υπηρεσία.

Ως εκ τούτου, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες και την παρακολούθηση των ζητημάτων μέχρι τη σωστή επίλυση τους όπως τα έχουμε θέσει στο τραπέζι της σημερινής συνάντησης.

Από ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

12 Φεβρουαρίου 2019