Ανακοινώσεις

You are here:Αρχική»Ανακοινώσεις»Ανακοίνωση ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ για την εκταμίευση των αποθεμάτων της ΑΗΚ

Ανακοίνωση ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ για την εκταμίευση των αποθεμάτων της ΑΗΚ

Η Κυβέρνηση εφαρμόζοντας πολιτική αποδυνάμωσης και αποξήλωσης της ΑΗΚ αποφάσισε να την απογυμνώσει με τη μέθοδο της εκταμίευσης των αποθεματικών της. Η Κυβέρνηση παραπλανεί τους πολίτες όταν μιλά για 1.3 δισεκατομμύρια ευρώ αποθεματικά γιατί σε αυτό περιλαμβάνονται οι επενδύσεις που έκανε από το 1952 μέχρι 31/12/2017 σε έργα ανάπτυξης.

Τα ταμειακά διαθέσιμα κονδύλια σε τράπεζες δεν ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια και εκ των πραγμάτων αξιοποιούνται για την χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ΑΗΚ πρέπει να αφεθεί να επενδύσει σε νέες, υψηλών προδιαγραφών και τεχνολογίας, ενεργειακές υποδομές (όπως έξυπνα δίκτυα, έξυπνους μετρητές, σε ΑΠΕ, Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες για μείωση των ρύπων κλπ), πέραν των έργων εκσυγχρονισμού και της επέκτασης του Δικτύου Μεταφοράς και Διανομής να καλύψει τις προβλεπόμενες ανάγκες σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις άλλες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την Ρ.Α.Ε.Κ.

Τα έργα αυτά επιστρέφουν πολλαπλάσια αξία στην κυπριακή κοινωνία, καθώς αποτελούν κομβικής σημασίας επενδύσεις στη διαχείριση ενός αγαθού πρωτεύουσας σημασίας όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η ΑΗΚ είναι επίσης υποχρεωμένη να εξασφαλίζει την καθολικότητα και την ασφάλεια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Μήπως αντί αυτών, θέλουν τα λεφτά στο κρατικό ταμείο για να ευημερούν οι αριθμοί και όχι οι πολίτες;

Επιπρόσθετα η ΑΗΚ θα είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχετικές Νομοθεσίες και τυχόν αποστέρηση έστω και μέρους των ταμειακά διαθέσιμων κονδυλίων θα την θέσει αυτόματα σε μειονεκτική θέση, με το κόστος δυστυχώς να το επωμίζονται και πάλι οι πολίτες. Αυτό το κόστος οι πολίτες το πιθανότερο θα το επωμιστούν διαμέσου αύξησης στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος αφού η ΡΑΕΚ λαμβάνει υπόψη το ύψος των αποθεματικών της ΑΗΚ στην διατίμηση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Είναι για αυτούς τους λόγους που θεωρούμε ότι σωστά το Δ.Σ και η Διεύθυνση της ΑΗΚ αντιτίθεται στο συγκεκριμένο θέμα και έχουν προβάλει τεκμηριωμένα επιχειρήματα επί αυτού, για διασφάλιση της απρόσκοπτη λειτουργία της ΑΗΚ ως Καθετοποιημένου Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, έτσι ώστε να μπορεί να επιτελεί με επιτυχία το κοινωφελές έργο που της ανάθεσε η Πολιτεία και ενισχυμένη και ενδυναμωμένη να συνεχίσει το έργο της στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ θεωρεί ότι η Κυβέρνηση με την ενέργεια αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ιδιωτικοποίηση της ΑΗΚ και την καλεί άμεσα να τερματίσει τέτοιου είδους ενέργειες. Καλεί επίσης τα πολιτικά κόμματα να μην εγκρίνουν το σχετικό Νομοσχέδιο προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο τους πολίτες και το δημόσιο συμφέρον.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι θα επαγρυπνούν και θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο θέμα, έτοιμοι να αντιδράσουν αν χρειαστεί για να προστατέψουν το ρόλο και την αποστολή της ΑΗΚ ως δημόσιου οργανισμού κοινής ωφελείας

Από τη ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

8 Μαΐου 2019