Συνέδρια

You are here:Αρχική»Ενημέρωση»Συνέδρια»9o Παγκύπριο Συνέδριο»Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 9ου Παγκυπρίου Συνεδρίου της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ - Απόφαση

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 9ου Παγκυπρίου Συνεδρίου της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ - Απόφαση

Ολοκληρώθηκαν σήμερα με επιτυχία οι εργασίες του 9ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ με τη συμμετοχή πολλών εργαζομένων από όλο το φάσμα που δραστηριοποιείται η Συντεχνία.

Μέσα από παραγωγική συζήτηση οι Σύνεδροι εκτίμησαν την πορεία της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ τη 4ετία που προηγήθηκε και έθεσαν τους νέους στόχους της Συντεχνίας.

Οι Σύνεδροι εγκρίναν κείμενο Απόφασης του Συνεδρίου και εξέλεξαν το νέο Δ.Σ. της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ το οποίο εξέλεξε το νέο Γενικό Γραμματέα της.

Απόφαση 9ου Συνεδρίου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

Οι Σύνεδροι του 9ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ που ολοκληρώθηκε σήμερα, 12/04/2019, αφού άκουσαν την εισηγητική ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Συντεχνίας, άλλες εξειδικευμένες παρεμβάσεις και συζήτησαν εκτεταμένα την Έκθεση Δράσης αποφάσισαν:

 1. Έκριναν ως πετυχημένη τη δράση της Συντεχνίας τα τελευταία 4 χρόνια όπως καταγράφεται στην έκθεση δράσης και την εισηγητική ομιλία του Γενικού Γραμματέα. Υπογραμμίζονται ιδιαίτερα η αποφασιστικότητα και διεκδικητικότητα της Συντεχνίας για τη διαφύλαξη των θεσμών των εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών συμβάσεων, ο αγώνας και η συνετή στάση ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, οι πολυδιάστατες προσπάθειες για αποτροπή της πολιτικής της αγοράς υπηρεσιών  και της απορρύθμισης της εργασίας, ο αγώνας για αποπαγοποίηση των θέσεων εργασίας, ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Συντεχνίας για την επίτευξη της Συμφωνίας Πλαίσιο και τον σταδιακό τερματισμό των αποκοπών, η διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων σε προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και η συμβολή στη σφυρηλάτηση κλίματος ενότητας μεταξύ των εργαζομένων.
 2. Εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη στασιμότητα στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, με την αδιαλλαξία της Τουρκίας, τις παλινδρομήσεις και τον αποπροσανατολισμό του Προέδρου Αναστασιάδη από την επιδιωκόμενη λύση Διζωνικής-Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και την αποφασιστικότητα τους ταυτόχρονα να αγωνιστούν μαζί με τους Τ/Κ  για μια λειτουργική λύση που θα επανενώνει την Κύπρο και θα την απαλλάσσει από τις εγγυήτριες δυνάμεις και τα ξένα στρατεύματα.
 3. Να εξουσιοδοτήσουν το νέο Δ.Σ. να συνεχίσει να αγωνίζεται με την ΠΕΟ ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας που επηρέασαν δραματικά και συνεχίζουν να επηρεάζουν τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, μειώνοντας το βιοτικό επίπεδο και την αγοραστική δύναμη των μισθών, υποχρεώνοντας τους νέους σε μετανάστευση, αυξάνοντας το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, διευρύνοντας την κοινωνική και εισοδηματική ανισότητα με ψηλά ποσοστά ανεργίας και υποαπασχόλησης παρά τη μετανάστευσή των νέων και του μεγάλου αριθμού αποθαρρημένων για εργασία.

Για το σκοπό αυτό τα μέλη της Συντεχνίας θα συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις οργανωμένες προσπάθειες που θα στοχεύσουν στην αποτροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και θα στηρίζουν τις αδύνατες ομάδες του πληθυσμού. Την ίδια ώρα θα απαιτούν την εφαρμογή ενός νέου οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης που δεν θα βασίζεται στα «διαβατήρια» αλλά την πραγματική οικονομία που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας, θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς μισθούς, κοινωνική στήριξη και δικαιοσύνη.

 1. Έχοντας υπόψη την ιδεολογική εμμονή της Κυβέρνησης στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων οι σύνεδροι επαναβεβαιώνουν ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να αντιδρούν δυναμικά σε κάθε νέα συγκεκριμένη ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση  και θα δώσουν όλες τους τις δυνάμεις για την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα των Οργανισμών και του δημόσιου πλούτου.
 2. Όπως εγκρίνουν τις θέσεις της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αυτές δημοσιοποιήθηκαν και καταγράφονται στην έκθεση δράσης και στηρίξουν κάθε προσπάθεια για αναβάθμιση του θεσμού, διεύρυνση των αρμοδιοτήτων, εμβάθυνση της δημοκρατίας και της εγγύτητας στους πολίτες, οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 3. Να καταδικάσουν την κατ’ επανάληψη εφαρμογή της πολιτικής απαξίωσης των οργανισμών, των εργαζομένων, την παραβίαση των εργασιακών σχέσεων, των συλλογικών συμβάσεων, του κοινωνικού διαλόγου και των ρυθμισμένων σχέσεων εργασίας. Καταδικάζουν επίσης την ευρεία εισαγωγή στη δημόσια υπηρεσία και τους οργανισμούς της μεθόδου της αγοράς υπηρεσιών, των προσωπικών συμβολαίων και της ανασφάλιστης εργασίας. Γι’ αυτό η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ θα συνεχίσει μέσα στα πλαίσια των ρυθμισμένων εργασιακών σχέσεων να επιδιώκει την συνομολόγηση Παγκύπριων συλλογικών συμβάσεων κατά κλάδο και την ενιαιοποίηση, όπου κρίνεται αναγκαίο, των συλλογικών συμβάσεων υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού.
 4. Μετά από διεξοδική και σε βάθος συζήτηση που έλαβε υπόψη τα δέκα χρόνια από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης με καθηλωμένες τις κλίμακες μισθοδοσίας, τη μείωση των μισθών, των επιδομάτων και άλλων ωφελημάτων, οι σύνεδροι αποφάσισαν να εξουσιοδοτήσουν το Δ.Σ. όπως με την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας διεκδικήσουν:
 • Ποσοστό αύξησης πάνω στις μισθολογικές κλίμακες που θα βασιστεί στα πιο πάνω δεδομένα, την οικονομική ανάπτυξη και τους διάφορους οικονομικούς δείκτες.
 • Τη διόρθωση όλων των στρεβλώσεων στη μισθολογική ανέλιξη, που δημιουργήθηκαν με την παγοποίηση των προσαυξήσεων, με την επανατοποθέτηση στο σωστό σημείο της κλίμακας, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Το Συνέδριο εξουσιοδοτεί το νέο Δ.Σ. να διαχειριστεί μέσα από τις εργασιακές σχέσεις τον τρόπο που θα επιλέξει η Κυβέρνηση να διαχειριστεί την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για τις αποκοπές, την παγοποίηση των προσαυξήσεων και την εισφορά 3% έναντι των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.
 • Την επαναφορά του τρόπου υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης και του ύψους των επιδομάτων στα πρότερα επίπεδα.
 • Τη διαχείριση μέσω του απευθείας διαλόγου με τους Οργανισμούς του μέχρι σήμερα κόστους του εργοδότη για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που κερδήθηκε μέσω συλλογικών συμβάσεων σε σχέση με τις εκατέρωθεν εισφορές στο ΓεΣΥ. Το θέμα αυτό να συνδυασθεί με την προσπάθεια για ενίσχυση του ταμείου ευημερίας και τη βελτίωση των παρεχόμενων ωφελημάτων προς τα μέλη.
 • Την κατάργηση της πρόνοιας για φορολόγηση του εφάπαξ και των μειωμένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στην περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης για τους εργαζόμενους με Σχέδιο/Ταμείο Σύνταξης.
 • Την πλήρη ρύθμιση των όρων απασχόλησης των εργαζομένων αορίστου χρόνου, συμπεριλαμβανομένης της μισθολογικής ανέλιξής τους.
 • Την εκπόνηση συνολικού Παγκύπριου σχεδιασμού και τακτικής αγώνα, με σκοπό την πλήρη ανατροπή της πολιτικής της αγοράς υπηρεσιών από ιδιώτες, της μίσθωσης εργασίας και των άλλων λεγόμενων ευέλικτων μορφών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της νομοθεσίας απαγόρευσης της πλήρωσης κενών θέσεων.
 • Την ένταξη όλων των εργαζομένων σε ταμεία προνοίας. Την ενίσχυση της υφιστάμενης εποπτικής αρχής και τη διασφάλιση της συμμετοχής εκπροσώπων των εργαζομένων στη διαχείριση μακριά από τους σχεδιασμούς για ιδιωτική ασφάλιση και τη δημιουργία άλλης δήθεν ανεξάρτητης εποπτικής αρχής.
 • Την κατάργηση του άδικου μέτρου για μειωμένη σύνταξη κατά 12% όταν κάποιος αφυπηρετεί στο 63ο έτος της ηλικίας του.
 • Την κατάργηση του άδικου μέτρου της μείωσης των κλιμάκων εισδοχής κατά 10%.
 • Την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία.
 1. Το Συνέδριο αποφάσισε επίσης να συνεχίσει να στηρίζει τα μέτρα κοινωνικής πρόνοιας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, της ασφάλειας στην εργασία, της υγείας μέσω της εφαρμογής του ΓεΣΥ και της ευημερίας των εργαζομένων. Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ αναμένεται ότι θα εξασφαλισθεί η καθολικότητα, η αλληλεγγύη και η ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
 2. Εκτιμώντας ότι οι διεθνείς σχέσεις που βασίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης, της ανταλλαγής εμπειριών και του εμπλουτισμού των γνώσεων επενεργούν θετικά στη δράση και το κύρος της Συντεχνίας, οι σύνεδροι επικροτούν τη συνέχιση ή και την περαιτέρω αναβάθμιση τους και τη συμβολή της Συντεχνίας στην ενίσχυση του Περιφερειακού και Παγκόσμιου αγώνα, στην ταξική πάλη για δικαιώματα, δικαιοσύνη, ευημερία για ένα καλύτερο χωρίς εκμετάλλευση κόσμο.

Ταυτόχρονα, η Συντεχνία καλείται να συνεχίσει τις στενές σχέσεις συνεργασίας με την Τ/Κ Οργάνωση BES και τον κοινό αγώνα για λύση και επανένωση που μεταξύ άλλων θα δημιουργήσει συνθήκες  για κοινή πάλη όλων των εργαζομένων.

Εκτιμάται ακόμη ότι η πλούσια πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα της Συντεχνίας συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της.

 1. Το Συνέδριο λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες και την επίθεση που δέχτηκε το Συνδικαλιστικό Κίνημα συζήτησε διεξοδικά τα θέματα οργανωτικής συγκρότησης και ανάπτυξης καθώς επίσης της ενότητας και συνοχής των εργαζομένων. Αποφάσισε όπως εντείνει την προσπάθεια για καλύτερη λειτουργία, επαφή με τους εργαζόμενους, ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή όλων των μελών στη δράση της Συντεχνίας. Εκτιμά επίσης ότι το δυνάμωμα της συνεργασίας με άλλες Συντεχνίες και κοινωνικές ομάδες είναι αποφασιστικής σημασίας στην προσπάθεια για αποτροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και επίτευξης του στόχου για βελτίωση της θέσης των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των ευπαθών ομάδων της κοινωνίας.

Νέος Γενικός Γραμματέας ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ

Το Συνέδριο εξέλεξε νέο Δ.Σ. της Συντεχνίας η σύνθεση του οποίου είναι η πιο κάτω:

Α. Εκλεγμένα Μέλη (κατά σειρά ψήφων):

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΣΥΜΟΣ

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΚΑΛΟΘΕΟΥ ΑΓΓΕΛΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΡΗ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΤΡΟΣ

ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΡΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΟΥΛΕΡΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΜΑΛΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΛΕΜΟΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΦΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΥ   ΑΡΓΥΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΚΑΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

Χ'ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

Β. Επικύρωση των Εξοφίκκιον με βάση το καταστατικό μελών:

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΛΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΣΠΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΡΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΩΡΟΣ

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΟΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΔΩΡΟΣ

Το νέο Δ.Σ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρία και εξέλεξε ομόφωνα ως νέο Γ.Γ. της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ το συνάδελφο Νίκο Γρηγορίου.

ΑΠΟ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

12/04/2019