Ιστορικό

You are here:Αρχική»Ενημέρωση»Ανακοινώσεις»Ανακοίνωση ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ για «Ανάπτυξη της περιοχής του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας»

Ανακοίνωση ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ για «Ανάπτυξη της περιοχής του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας»

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών ο διαγωνισμός για την «Ανάπτυξη της περιοχής του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας» που ήταν σε εξέλιξη, έχει ακυρωθεί και το Υπουργείο θα προχωρήσει απευθείας σε διαπραγμάτευση με την εταιρία που δεν αποσύρθηκε από το διαγωνισμό.

Το Κράτος προσπαθεί από το 2002 να παραχωρήσει την ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας στον ιδιωτικό τομέα χωρίς επιτυχία, προφανώς γιατί ο υποψήφιος επενδυτής δεν ρισκάρει να επενδύσει σε ένα έργο εκατοντάδων εκατομμυρίων χωρίς να έχει εξασφαλισμένες εγγυήσεις για γρήγορα κέρδη.

Πολύ φοβόμαστε ότι η αλλαγή της διαδικασίας σε αυτή την περίπτωση στοχεύει στη διευκόλυνση της Κυβέρνησης να προχωρήσει χωρίς περιορισμούς στην ανάθεση του έργου στην ιδιωτική εταιρεία διασφαλίζοντας της όλες τις διευκολύνσεις όσον αφορά το ρίσκο από την επένδυση και τις προϋποθέσεις για γρήγορα κέρδη.

Εμείς είχαμε την άποψη ότι η αναγκαιότητα γι’ αυτή την ανάπτυξη έπρεπε να αντιμετωπιστεί από το Κράτος και την Αρχή Λιμένων γιατί με αυτό τον τρόπο θα γινόταν πιο γρήγορα και θα εξυπηρετούνταν καλύτερα οι προσδοκίες της πόλης της Λάρνακας και το δημόσιο συμφέρον.

Πιστεύουμε ότι 17 χρόνια ήταν αρκετά για να εξαχθούν συμπεράσματα όσον αφορά τον τρόπο επιτυχούς εφαρμογής αυτού του Σχεδιασμού γι’ αυτό ας θέσουν επιτέλους το συμφέρον της κοινωνίας πάνω από αυτό του ιδιωτικού κεφαλαίου.   

Από τη ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

25 Απριλίου 2019