Ειδήσεις

vacation sm 2019 foreas 2019

ss dimon

aoristou

cyta-notforsale_80eac-notforsale_80

insurance

ta law

Σεμινάρια

  1. Προγραμματισμός Σεμιναρίων
  2. Υλικά Σεμιναρίων
Τριήμερο Σεμινάριο με θέμα τη μεταρρύθμιση του θεσμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  7-8-9 Νοεμβρίου 2014

Τριήμερο Σεμινάριο με θέμα τη μεταρρύθμιση του…

1. Εισήγηση για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΔΓΚ) 2. Παρουσίαση εισήγησης για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΔΓΚ) Μερος Α 3. Παρουσίαση εισήγησης για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΔΓΚ)...

next
prev

Αλληλογραφία

Η πολιτική της ιδιωτικοποίησης πλήττει την οικονομία, την κοινωνία και τους εργαζόμενους

Σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης κατά την οποία το στοιχείο της κοινωνικής ευαισθησίας πρέπει να κυριαρχεί ο ΔΗΣΥ επανέρχεται και για ακόμα μία φορά επίσημα μέσα από την ανακοίνωση των θέσεων του για την οικονομία επαναφέρει την πρόταση του για ιδιωτικοποίηση Δημόσιων Οργανισμών.

Η πρόταση αυτή βρίσκεται σε αντίθεση με την θέση Αρχής της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ για την ανάγκη διατήρησης του Δημόσιου Χαρακτήρα και του ρόλου των Οργανισμών. Η βασική αποστολή για ανάπτυξη και προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών  χαμηλού κόστους αντικαθίσταται με την φιλοσοφία του κέρδους που είναι το κύριο κίνητρο του ιδιωτικού τομέα.  Η ανάγκη για εργοδότηση ικανού και κατάλληλου προσωπικού με συμφωνημένους όρους εργασίας θα αντικατασταθεί με την μείωση των θέσεων εργασίας και των μισθών για χάριν της μείωσης του εργατικού κόστους.

Η Κύπρος εντάχθηκε στην Ε.Ε. και σε συνθήκες ελευθεροποίησης της αγοράς και ανταγωνισμού όπως μας έχει επιβληθεί  από την Ε.Ε. οι Οργανισμοί κατά τεκμήριο μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν.

Κάποιοι από αυτούς χρειάστηκε να διαφοροποιήσουν τον ρόλο τους ή βρίσκονται στη διαδικασία. Το συνδικαλιστικό κίνημα χειρίζεται με υπευθυνότητα το μέλλον των εργαζομένων στα Συμβούλια Εμπορίας Πατατών, Ελαιοκομικών Προϊόντων και Οργανισμού Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας και είναι χωρίς αντικείμενο οι προτάσεις για διάλυση. Το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων άρχισε να υλοποιεί με επιτυχία τον νέο του ρόλο όπως καθορίστηκε από την νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε ομόφωνα από την Βουλή. Προς τι η πρόταση για διάλυση του;

Στις συνθήκες που περνά ο τόπος κρίνονται αναγκαίες οι Δημόσιες Αερομεταφορές,  με την σύμφωνη γνώμη όλων  ότι θα πρέπει να ενοποιηθούν οι δραστηριότητες των δύο εταιρειών στη βάση μιας ορθολογιστικής μελέτης που θα εξασφαλίζει την επιβίωση θα εξυπηρετά την κοινωνία και δεν θα θυματοποιά τους εργαζόμενους.

Γνωρίζει ο ΔΗΣΥ ότι η κυβέρνηση διαχειρίστηκε το θέμα της Γης της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων η οποία συμβάλλει σημαντικά στην Οικονομική ανάπτυξη. Γνωρίζει επίσης ότι εγκρίθηκε αίτηση για σχέδιο αναδιάρθρωσης του Σφαγείου για να αντιμετωπίσει τα χρέη που συσσωρεύτηκαν πριν την ένταξη στην Ε.Ε. και οφείλονται στο τιμολόγιο που εγκρίνετο από τη Βουλή και το  κόστος εκσυγχρονισμού του. Το Σφαγείο είναι αναγκαίο για την κάλυψη των αναγκών της Κύπρου.

H πιο επικίνδυνη όμως είναι η πρόταση για μετοχοποίηση της ΑΤΗΚ, της ΑΗΚ και της Αρχής Λιμένων. Οργανισμοί Στρατηγικής Σημασίας για την οικονομία που είναι πετυχεμένοι, τεχνολογικά αναπτυγμένοι και συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Οι  ΑΤΗΚ και οι ΑΗΚ ενίσχυσαν με εκατοντάδες εκατομμύρια τα Δημόσια Οικονομικά τα τελευταία χρόνια. Η ΑΤΗΚ αναπτύσσει ψηλής ποιότητας υπηρεσίες στις χαμηλότερες τιμές στην Ε.Ε.  Η ΑΗΚ έχει να υλοποιήσει αναπτυξιακά έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για την έλευση του Φυσικού Αερίου,  τις ανανεώσιμες πηγές και την επάρκεια Ηλεκτρικού Ρεύματος. Η Αρχή Λιμένων είναι κερδοφόρος Οργανισμός αναγκαίος για την Λιμενική Βιομηχανία και με ισχυρά αποθεματικά ικανά για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης των Λιμανιών. Η πρόταση για μετοχοποίηση (βλέπε ιδιωτικοποίηση) αυτών των Οργανισμών εξυπηρετά μόνο τη νεοφιλελεύθερη οικονομική φιλοσοφία του ΔΗΣΥ και τα οικονομικά συμφέροντα των ιδιωτών.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ βέβαια πρότεινε εδώ και πολλά χρόνια να εκσυγχρονισθεί το θεσμικό πλαίσιο αυτών των Οργανισμών η Δομή, η Οργάνωση και οι τρόποι διοίκησης για να αποκτήσουν ευελιξία, περισσότερη αυτονομία και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους. Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων στην Ε.Ε. αποδείχθηκε λανθασμένη γιατί οι πολίτες επιβαρύνθηκαν με ψηλότερο τιμολόγιο και χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσιών λόγω του ότι το ιδιωτικό κεφάλαιο ενδιαφέρθηκε μόνο για το κέρδος και ήταν απρόθυμο να επενδύσει σημαντικά στους βασικούς τομείς ανάπτυξης.

Όσον αφορά τις προτάσεις που αγγίζουν τις Συλλογικές Συμβάσεις η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ δεν αποδέχεται την δημιουργία εργαζομένων  πολλών ταχυτήτων και την μείωση ωφελημάτων, όμως όπως πάντα συζητά υπεύθυνα τα προβλήματα που παρουσιάζονται όπως αυτά των αναλογιστικών ελλειμμάτων των ταμείων και την προσαρμογή των οργανισμών στο περιβάλλον της ελεύθερης αγοράς.

Επιπρόσθετα στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης είναι γνωστό ότι η ΠΕΟ μαζί με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα διαμορφώνει κοινές θέσεις για να συμβάλει στο ξεπέρασμα της, ισορροπημένα και δίκαια.

Από την ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ
28  Μαίου 2010

Αρθρογραφία

Ταινιοθήκη

«
  • 1
  • 2
  • 3
»