Ειδήσεις

ss dimon

aoristou

cyta-notforsale_80eac-notforsale_80

insurance

ta law

Σεμινάρια

  1. Προγραμματισμός Σεμιναρίων
  2. Υλικά Σεμιναρίων
Τριήμερο Σεμινάριο με θέμα τη μεταρρύθμιση του θεσμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  7-8-9 Νοεμβρίου 2014

Τριήμερο Σεμινάριο με θέμα τη μεταρρύθμιση του…

1. Εισήγηση για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΔΓΚ) 2. Παρουσίαση εισήγησης για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΔΓΚ) Μερος Α 3. Παρουσίαση εισήγησης για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΔΓΚ)...

next
prev

Αλληλογραφία

Επίσκεψη ΣΗΔΗΚΕΚ στην ΑΗΚ

Mέσα στα πλαίσια της πολιτικής της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και της απόφασης της για στήριξη των Ημικρατικών Οργανισμών με σύνθημα «Δημόσιοι Οργανισμοί με τους Εργαζόμενους για την Οικονομία, την Κοινωνία και τους Πολίτες» πραγματοποιήθηκε χθές συνάντηση με αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΑΗΚ με επικεφαλής τον Πρόεδρο Χ. Θράσου.

Η αντιπροσωπεία της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ με επικεφαλής τον Γ.Γρ. Αντώνη Νεοφύτου αφού αναφέρθηκε στον ρόλο της ΑΗΚ και την μέχρι σήμερα συμβολή της εξέφρασε την αντίθεση της στις φωνές που ακούονται για την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού για τον λόγο ότι η ενέργεια θεωρείται τομέας στρατηγικής σημασίας και ταυτόχρονα κοινωνικό αγαθό που πρέπει να έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης. Ζήτησε να ενημερωθεί για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (φυσικό αέριο-επάρκεια σε ενέργεια) και σχολίασε τις απόψεις της ΣΗΔΗΚΕΚ για ενέργειες που θα βοηθήσουν τον Οργανισμό να αντεπεξέλθει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον σε συνθήκες ελευθεροποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θέματα Δομής και Λειτουργίας, Παραγωγικότητας και της ανάγκης για θεσμικές αλλαγές για ενίσχυση της αυτονομίας και την απόκτηση ευελιξίας. Εισηγήθηκε επίσης την τροποποίηση της νομοθεσίας για την μερισματική πολιτική και την μελέτη της δυνατότητας εξαιρέσεως από τις οδηγίες για την ελευθεροποίηση της αγοράς ενέργειας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Χ. Θράσου από την δική του πλευρά τάχθηκε ενάντια στις προτάσεις για ιδιωτικοποίηση και διαβεβαίωσε ότι η ΑΗΚ μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία στον ανταγωνισμό φτάνει να διεξάγεται στη βάση ίσων όρων. Η ΑΗΚ θεωρεί απαραίτητο τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που θα περιλαμβάνει και εκτελεστικές αρμοδιότητες στο Δ.Σ. για να είναι αποτελεσματικό.

Ενημερώνοντας την συντεχνία αναφέρθηκε στα μεγάλα ποσά που εκταμιεύθηκαν και την μη διαφοροποίηση από το 1983 του βασικού τιμολογίου γεγονότα που μείωσαν τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού και πρέπει να προβληματίσουν το κράτος και τα άλλα θεσμικά όργανα. Αυτά όπως είπε  είναι τα μέσα για την υλοποίηση του φιλόδοξου αναπτυξιακού προγράμματος. Συμφώνησε με την ανάγκη  για εξαιρέσεις και ειδικά για την υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για κήρυξη της αγοράς σαν αναδυόμενης.

Όσο αφορά την έλευση φυσικού αερίου η ΑΗΚ προσπαθεί να καλύψει το χαμένο από το 2004  έδαφος προχωρώντας  με ταχύτητα τις διαδικασίες για την ανέγερση Τερματικού Σταθμού παράλληλα με τις ενέργειες της ΔΕΦΑ για την εξασφάλιση συμφωνίας για την προμήθεια του. Η ΑΗΚ προχώρησε γρήγορα στη λειτουργία νέας μονάδας παραγωγής, την δημιουργία εργοστασίου αφαλάτωσης, Ηλιοθερμικού Πάρκου και δύο μελετών για φωτοβολταϊκά.

Τέλος ζήτησε την συνεργασία των συντεχνιών για την μείωση των λειτουργικών δαπανών και την βελτίωση της παραγωγικότητας.

ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ
10 Φεβρουαρίου 2010

Αρθρογραφία

Ταινιοθήκη

«
  • 1
  • 2
  • 3
»