Ανακοίνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ και ΔΕΟΚ για τα θέματα των ωρομίσθιων θηροφυλάκων στο Ταμείο Θήρας

Με αφορμή πληροφόρηση για λήψη απεργιακών μέτρων στους ωρομίσθιους θηροφύλακες του Ταμείου Θήρας, οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ και ΔΕΟΚ που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του προσωπικού στο Ταμείο Θήρας, σημειώνουν τα ακόλουθα:

1. Διαχρονικά η βελτίωση των ωφελημάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας Θήρας είναι στις κύριες επιδιώξεις μας, ως συνδικαλιστικές Οργανώσεις, γεγονός που καταδεικνύεται και από την βελτίωση των εργασιακών όρων τους. Από εποχικοί εργαζόμενοι σταδιακά και εξελικτικά μετατράπηκαν σε πλήρως απασχολούμενους, ως μόνιμοι ωρομίσθιοι θηροφύλακες. Αυτό εφαρμόστηκε, από 1/1/2020, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και μετά από διαρκεί και τεκμηριωμένο διάλογο που είχαμε με τον εργοδότη λαμβάνοντας πρώτιστα υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες του ίδιου του Οργανισμού. Μετά από αυτή την εξέλιξη οι ωρομίσθιοι θηροφύλακες λαμβάνουν όλα τα ωφελήματα του κυβερνητικού ωρομίσθιου προσωπικού όπως είναι οι κλίμακες μισθοδοσίας, ταμείο προνοίας, επιδόματα κ.λ.π.

2. Είναι δεδομένο ότι ακόμη υπάρχουν εκκρεμότητες σε εργασιακά ζητήματα, κάποια μάλιστα σχετίζονται και με θέματα ασφαλείας και υγείας για τα οποία απαιτούνται ρυθμίσεις. Για τούτο και την ερχόμενη βδομάδα υπάρχει καθορισμένη και προγραμματισμένη νέα συνάντηση με τον εργοδότη για συνέχιση της συζήτησης αφού ζητούμενο είναι η κατάληξη σε συμφωνία μέσα από τον θεσμοθετημένο διάλογο.

3. Είναι πεποίθηση μας ότι, από τη στιγμή που οι Συντεχνίες μας βρίσκονται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης η οποία διεξάγεται με επιχειρηματολογία στο τραπέζι του διαλόγου, τα Μέλη μας δεν λαμβάνουν μέρος σε απεργιακές κινητοποιήσεις που αποφασίστηκαν από άλλους χωρίς μάλιστα την οποιαδήποτε διαβούλευση μαζί μας.

Σε περίπτωση όμως που ο διάλογος δεν αποδώσει, οι συντεχνίες μας οφείλουν αφού ενημερώσουν τα μέλη να λειτουργήσουν στα πλαίσια του κώδικα βιομηχανικών σχέσεων για περαιτέρω αποφάσεις και ενέργειες.

Από ΟΗΟ ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ ΚΑΙ ΔΕΟΚ

15 Νοεμβρίου 2023