Ανακοινώσεις

You are here:Αρχική»Ανακοινώσεις»Απόφαση Παγκύπριου Συνεδρίου ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Απόφαση Παγκύπριου Συνεδρίου ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 19/5/2017 το Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ στο κλάδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι σύνεδροι αφού άκουσαν τους χαιρετισμούς και την εισηγητική ομιλία του Γραμματέα Τ.Α. της ΣΗΔΗΚΕΚ, συν. Σύμου Ευτυχίου μετά από συζήτηση αποφάσισαν τα πιο κάτω:

  1. Να υιοθετήσουν την έκθεση δράσης και την εισηγητική ομιλία σαν τα επίσημα έγγραφα του συνεδρίου μέσα από τα οποία αναδεικνύονται η δραστηριότητα της συντεχνίας, οι θέσεις της και η παρέμβαση της σε όλα τα θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.
  2. Να εκφράσουν την απαρέσκεια τους για τη μείωση της κρατικής χορηγίας σε βαθμό που δημιούργησε σοβαρότατα προβλήματα πλήττοντας πρώτα και κύρια τον ίδιο το θεσμό, τις προσφερόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες, την κοινωνική προσφορά και τους εργαζόμενους και να απαιτήσουν η Κυβέρνηση να στηρίξει άμεσα οικονομικά τους Δήμους και τις Κοινότητες για να μπορέσουν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες και να εκτελέσουν τα προγραμματισμένα έργα ανάπτυξης επαναφέροντας άμεσα την χορηγίας στα επίπεδα προ της κρίσης . Παράλληλα  ζητείται όπως οι αποκοπές που έγιναν στους μισθούς των εργαζομένων λόγω κρίσης να παραμένουν στις Τοπικές Αρχές και να μην αποστέλλονται στο Κράτος.


Σύνεδροι Παγκυπρίου Συνεδρίου ΤΑ ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ

 1. Οι σύνεδροι στηρίζουν την υπεύθυνη στάση της Συντεχνίας να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων των Δήμων, μέσα από τις διαδημοτικές συνεργασίες, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν αποδέχονται όμως τη μονομερή παραβίαση όρων εργασίας, αποκοπές μισθών και ωφελημάτων πέραν από αυτές που ήδη συνεισφέρουν και δημιουργία εργαζομένων πολλών ταχυτήτων.
 2. Το συνέδριο θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση της Τ.Α. είναι μια αναγκαιότητα που στόχο πρέπει να έχει την αποκέντρωση των εξουσιών, τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Τ.Α ,την εμβάθυνση της δημοκρατίας και την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
  Τα κριτήρια για τη δημιουργία του νέου σκηνικού της Τ.Α πρέπει να είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται προϋποθέσεις για ισορροπημένη ανάπτυξη και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες σε όλες τις περιοχές ,με τη σύσταση εύρωστων και αποτελεσματικών οργανισμών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και την καθημερινότητα του πολίτη.
  Το συνέδριο εκφράζει προβληματισμό και ανησυχία για τη σοβαρή καθυστέρηση που παρατηρείται όσον αφορά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωση της Τ.Α.  και καλούν κυβέρνηση και βουλή όπως προχωρήσουν άμεσα και αποφασιστικά στην ολοκλήρωση της . Στο μεσοδιάστημα να ληφθούν μέτρα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, για συνέργειες μεταξύ Δήμων και Κοινοτήτων με στόχο την  καλύτερη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού.
 3. Οι σύνεδροι καλούν την Ένωση Δήμων να συνεργαστεί στα πλαίσια των θεσμοθετημένων κανονισμών της ΜΕΠ για την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων και να λάβει όλα τα μέτρα για ολοκλήρωση της προσπάθειας για παγκύπρια συλλογική σύμβαση.
 4. Το συνέδριο διαπίστωσε ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για την παγοποίηση θέσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιούργησαν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στην Τ.Α. γι’ αυτό καλεί την κυβέρνηση και τη Βουλή να επανεξετάσουν τη θέση τους καταργώντας την απαγόρευση πλήρωσης των θέσεων (moradorium) έτσι ώστε να πληρωθούν νευραλγικής σημασίας θέσεις, όσο και θέσεις σε όλα τα άλλα επίπεδα της δομής του κάθε δήμου και προσλαμβάνοντας όπου είναι αναγκαίο ,το απαραίτητο εργατικό προσωπικό. Οι συνεχείς αφυπηρετήσεις και αποχωρίσεις εργαζομένων έχουν δημιουργήσει σοβαρότατα κενά στη υπηρεσία του κάθε δήμου που η κάλυψη τους καθίσταται επιτακτική ανάγκη .  Παράλληλα η ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ δηλώνει ξεκάθαρα ότι, ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, δεν αποδέχεται την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και την κάλυψη μονίμων αναγκών με μίσθωση εργασίας αλλά και ούτε υιοθέτηση άλλων αρρύθμιστων μορφών εργοδότησης όπως π.χ. προσωπικά συμβόλαια. Οι σύνεδροι εκφράζουν την αποφασιστικότητα τους να διεκδικήσουν την σταδιακή επαναφορά μισθών και ωφελημάτων στα επίπεδα πριν το 2013,καθώς και την διατήρηση του θεσμού της ΑΤΑ σαν του ασφαλέστερου τρόπου αποκατάστασης της αγοραστικής δύναμης των μισθών.
 5. Οι σύνεδροι θεωρούν τα κοινωνικά ωφελήματα ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση σαν πολύ σημαντικά γι’ αυτό καλούν τους Δήμους να καλύψουν τα ελλείμματα στα ταμεία σύνταξης όπως εξάλλου η κείμενη νομοθεσία προνοεί και να εγκαταλείψουν προθέσεις που οδηγούν στην διάβρωση του θεσμού των ταμείων προνοίας μέσα από τη μείωση ή μη καταβολή ακόμα και προσωρινά έστω των συνεισφορών τους.
 6. Το συνέδριο εξέφρασε την ετοιμότητα των μελών της ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ να αγωνιστούν για την προστασία του θεσμού των εργασιακών σχέσεων, των συλλογικών συμβάσεων και του δικαιώματος οργάνωσης.
 7. Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της ΠΕΟ για την επαναπροσέγγιση και την συνεργασία με τους Τ/Κ το συνέδριο αποφάσισε να συνεχίσει την συνεργασία με την Τ/Κ οργάνωση BES μέσω επαφών και κοινών δραστηριοτήτων με στόχο την εμβάθυνση της φιλίας και της κοινής αντίληψης για την επανένωση της Κύπρου. Η ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ θα συνεχίσει τη συνεργασία της με άλλες οργανώσεις του εξωτερικού για ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και την έκφραση της αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων.

Τέλος οι σύνεδροι εξέφρασαν την αποφασιστικότητα τους να ενισχύσουν την οργανωτικότητα  της συντεχνίας για να την καταστήσουν πιο αποτελεσματική και έτοιμη να αντιμετωπίσει τις δύσκολες συνθήκες για τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Από το Προεδρείο του Συνεδρίου
19/5/2017

 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ κλάδου Τοπικής Αυτοδιοίκησης βραβευτήκαν 3 ξεχωριστά μέλη της ΣΗΔΗΚΕΚ, οι Γιαννάκης Καλλικάς τέως Δημοτικός Γραμματέας Δήμου Αγ.Νάπας, Τάσος Χατζηλευτέρη τέως Δημοτικός Γραμματέας Δήμου Δερύνειας και ο Λευτέρης
Μουζούρης Δήμος Αραδίππου, που έχουν πρόσφατα αφυπηρετήσει.

vravevsis
Ευχόμαστε σαν ΣΗΔΗΚΕΚ στον καθένα κάθε επιτυχία στο υπόλοιπο της ζωής τους.
Ελπίζουμε συνδικαλιστικά να μην αφυπηρετήσουν, έχουν πολλά ακόμα να προσφέρουν.