Αλληλογραφία

You are here:Αρχική»Αλληλογραφία»Αγορά Υπηρεσιών στο Δήμο - Μη Υλοποίηση Σχετικού Πρακτικού Συμφωνίας για τη Δημιουργία Οργανικών Θέσεων Εργατικού Προσωπικού.

Αγορά Υπηρεσιών στο Δήμο - Μη Υλοποίηση Σχετικού Πρακτικού Συμφωνίας για τη Δημιουργία Οργανικών Θέσεων Εργατικού Προσωπικού.