Αλληλογραφία

You are here:Αρχική»Αλληλογραφία»Κατάργηση του άδικου μέτρου της μείωσης των κλιμάκων εισδοχής κατά 10% σε συγκεκριμένες περιπτώσεις νεοεισερχομένων

Κατάργηση του άδικου μέτρου της μείωσης των κλιμάκων εισδοχής κατά 10% σε συγκεκριμένες περιπτώσεις νεοεισερχομένων