Τμήμα Λευκωσίας

You are here:Αρχική»Τμήμα Λευκωσίας»Έκθεση Δράσης ΣΗΔΗΚΕΚ - ΑΗΚ Νοέμβριος 2005 - Οκτώβριος 2010

Έκθεση Δράσης ΣΗΔΗΚΕΚ - ΑΗΚ Νοέμβριος 2005 - Οκτώβριος 2010

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η δραστηριότητα που επέδειξε η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ ήταν πολύ πλούσια και πολυεπίπεδη και δεν περιορίστηκε μόνο στο καθαρά συνδικαλιστικό μέρος , μόνο δηλαδή στη βελτίωση όρων απασχόλησης του προσωπικού,  αλλά και στη διαφύλαξη των συμφερόντων της ΑΗΚ άρα και της ύπαρξης  του ιδίου του Οργανισμού. Τα κυριότερα θέματα που μας απασχόλησαν το διάστημα αυτό ήταν τα πιο κάτω :
  • Επάρκεια Παραγωγής
  • Φυσικό Αέριο
  • Κατασκευή Χερσαίου Τερματικού Αποϋγροποίησης Φυσικού Αερίου
  • ΔΕΦΑ ( Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου )
  • Αφαλάτωση
  • Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων
  • Μονιμοποίηση όλων των εκτάκτων υπαλλήλων
  • Υπογραφή της 1ης Συλλογικής Σύμβασης των εργαζομένων με καθεστώς προσωπικών Συμβολαίων ( Συμβασιούχων )
  • Οργανωτική ανάπτυξη της Συντεχνίας
  • Μείωση Λειτουργικών Δαπανών
Επάρκεια Παραγωγής
Σε μια περίοδο που το κεφάλαιο προσπαθούσε να δημιουργήσει προβλήματα σε Οργανισμούς όπως η ΑΗΚ, δεν έμενε άλλη επιλογή στις 4 Συνδικαλιστικές Οργανώσεις απο του να συνασπιστούν μεταξύ τους αλλά και με την ίδια την ΑΗΚ ( Διεύθυνση και Διοίκηση ) και  να διαμορφώσουν απο κοινού το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΑΗΚ. Το πρόγραμμα αυτό προέβλεπε την εγκατάσταση νέων μονάδων παραγωγής ( Μ.Ε.Κ = Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ) για να ανταποκριθούμε  στην επάρκεια παραγωγής.  Αυτό αποτέλεσε την  απαρχή για να σφυρηλατηθεί η ενότητα μεταξύ των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων στην Αρχή Ηλεκτρισμού και θα δούμε πιό κάτω τι επιπτώσεις είχε αυτή η ενότητα .

Φυσικό Αέριο-Κατασκευή Χερσαίου Τερματικού Φυσικού Αερίου
Ο προγραμματισμός για την έγκαιρη έλευση του Φυσικού Αερίου ως πρώτης ύλης ( καυσίμου ) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν ακόμα ένα θέμα που έφερε τις Συντεχνίες πιο κοντά μεταξύ τους. Αυτό όμως που σφράγισε ανεξίτηλα της κοινές πλέον προσπάθειες του Συνδικαλιστικού Κινήματος, ήταν η κατασκευή του Χερσαίου Τερματικού Αποϋγροποίησης Φυσικού Αερίου και όχι της πλωτής μονάδας όπως κάποιοι κύκλοι προωθούσαν με στόχους ξένους προς τα συμφέροντα του τόπου και της ΑΗΚ . Αυτό συνέβηκε διότι οι Συντεχνίες διέβλεπαν πίσω από τις προσπάθειες κάποιων να εξυπηρετούνται ιδιωτικά συμφέροντα και όχι το δημόσιο συμφέρον. Έτσι το αποτέλεσμα ήταν να πετύχουν να έχουν την καλύτερη συνεργασία ( σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος ) που υπήρξε ποτέ στο χώρο της ΑΗΚ.

ΔΕΦΑ (Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου )
Ως αποτέλεσμα της σκοπούμενης γρήγορης έλευσης του Φ. Α στην Κύπρο,έπρεπε να δημιουργηθεί ένας ευέλικτος οργανισμός που να μπορεί να φέρει σε πέρας μια τέτοια αποστολή. Έτσι δημιουργήθηκε η Δημόσια αυτή Εταιρεία και κατ΄ απαίτηση των Συντεχνιών να συμμετέχει ενεργά με ποσοστό 44% η ίδια η ΑΗΚ.

Αφαλάτωση
Λόγω της ανομβρίας που έπληξε τον τόπο τα τελευταία χρόνια, υπήρχε η ανάγκη να δημιουργηθεί Μονάδα Αφαλάτωσης  για να καλύψει τις ανάγκες του τόπου και να επιλύσει το πρόβλημα της λειψυδρίας . Πάγια θέση της Συντεχνίας μας ήταν αυτή η μονάδα να αναληφθεί από την ΑΗΚ , αφού υπήρχε σχετική μελέτη που έδειχνε ότι το νερό μπορούσε να παραχθεί φθηνότερα . Κάτι τέτοιο θα ήταν προς όφελος τόσο του καταναλωτή όσο και της ΑΗΚ . Έγιναν παρασκηνιακές προσπάθειες από τη Συντεχνία προς την πλευρά της Πολιτείας, που φαίνεται να καρποφόρησαν και το έργο το ανέλαβε ήδη ο Οργανισμός μας .

Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων
Όλα τα πιο πάνω έγιναν ταυτόχρονα με τη διαπραγματευτική διαδικασία να ολοκληρώνεται και να υπογράφονται Συλλογικές Συμβάσεις για τις τριετίες 1.1.2004-31.12.2006 και 1.1.2007-31.12.2009 που περιλάμβαναν :
Μισθολογικές αυξήσεις απο
1.1.2004 0%
1.1.2005 0%
1.1.2006 2%
1.1.2007 1%
1.1.2008 2%
1.1.2009          1,5%

Το πιο σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι μαζί με τη Σύμβαση υπογράφτηκε και η Αναδιοργάνωση του Γραφειακού και Τεχνικού Προσωπικού . Μέσα στην αναδιοργάνωση περιλαμβάνονταν η μονιμοποίηση όλων των εκτάκτων υπαλλήλων ( 202 άτομα-εργάτες ) και η μετέπειτα διαδικασία προσλήψεων να αλλάζει και να γίνεται με γραπτές εξετάσεις ( να γίνεται δηλαδή πιο αξιοκρατική ). Επίσης δημιουργήθηκαν θέσεις Τεχνικού Μηχανικού όπως και κάποιες άλλες θέσεις προαγωγής για κλάδους και ειδικότητες που έμεναν χρόνια καθηλωμένοι χωρίς προοπτική ανέλιξης .’Ολο αυτό το πακέτο απαντούσε σε αρκετές θέσεις Αρχών που η Συντεχνία μας για χρόνια εξέφραζε και αγωνιζόταν να πετύχει.

Σύμβαση Υπαλλήλων εξαρτημένης εργασίας
Η Συντεχνία μας πρωτοστάτησε και οργάνωσε τους εργαζόμενους με καθεστώς προσωπικού Συμβολαίου όπως επίσης απαίτησε και πέτυχε να υπογραφεί η 1η Συλλογική Σύμβαση υπαλλήλων εξαρτημένης εργασίας . Αυτή η Σύμβαση αντιμετωπίζει ακόμα κάποια προβλήματα στην εφαρμογή της, για κάποιες απο τις πρόνοιες της, όπως η ένταξη των ατόμων αυτών στα διάφορα Ταμεία της ΑΗΚ ( π.χ. Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης , Ταμείο Ευημερίας κ.λ.π. ). Η Συντεχνία όμως είναι πάντα εδώ και θα προσπεράσει και αυτό το εμπόδιο.

Οργανωτική Ανάπτυξη της Συντεχνίας
Όπως γίνεται αντιληπτό όλα τα πιο πάνω είχαν ως φυσικό επακόλουθο την περαιτέρω ανάπτυξη της Συντεχνίας μας . Η σοβαρότητα με την οποία η οργάνωση μας αντιμετώπιζε τα διάφορα προβλήματα,  τόσο των εργαζομένων  όσο και του Οργανισμού είχε και τις ανάλογες επιπτώσεις .
Τον Νιόβρη του 2005 είχαμε 271 μόνιμους υπαλλήλους μέλη της ΣΗΔΗΚΕΚ και 73 έκτακτους σύνολο 344 μέλη . Σήμερα έχουμε 502 μέλη.
Σημαντικό ορόσημο  για την παραπέρα ανάπτυξη της Συντεχνίας μας τόσο ποσοτικά αλλά πολύ περισσότερο ποιοτικά ήταν η απόφαση της ΠΕΟ να ανοίξει τις πόρτες τις και να εντάξει στις τάξεις τις και Επιστημονικό προσωπικό.

Μείωση Λειτουργικών Δαπανών
Πριν το τέλος του 2009 συστάθηκε AD-HOC επιτροπή στην ΑΗΚ που σκοπό είχε να εγκύψει στα λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού και να καταβάλει προσπάθεια για μείωση τους. Σε αυτή την επιτροπή μετέχουν μέλη του Δ.Σ , της Διεύθυνσης και των Συντεχνιών της ΑΗΚ . Αυτή η επιτροπή αποφάσισε όπως δημιουργηθεί εσωτερικός προϋπολογισμός για το 2010 μειωμένος κατά 10% του προϋπολογισμού που στάληκε στη Βουλή και εγκρίθηκε. Η ΑΗΚ ήταν ο πρώτος οργανισμός που απο μόνη της προέβη σε μια τέτοια κίνηση και μετά ακολούθησαν Πολιτειακοί  Αξιωματούχοι και άλλοι Οργανισμοί. Μέχρι στιγμής για το πρώτο έξάμηνο του 2010 φαίνεται να έγιναν εξοικονομήσεις εξόδων του ύψους των 5,5 εκατομυρίων ευρώ . Όλα αυτά χωρίς να επηρεαστούν απολαβές και ωφελήματα εργαζομένων.


Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: 8ον Επαρχιακό Συνέδριο Σ.Η.ΔΗ.Κ.Ε.Κ. - ΠΕΟ Λευκωσίας »