Κλαδική Επιτροπή ΑΗΚ

You are here:Αρχική»Κλαδική Επιτροπή ΑΗΚ»Διατήρηση του χώρου του Η/Σ της Μονής για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής και στρατηγικούς λόγους

Διατήρηση του χώρου του Η/Σ της Μονής για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής και στρατηγικούς λόγους

27 Ιουλίου 2010

Γενικό Διευθυντή

Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου

Κεντρικά Γραφεία

Κύριε,

Διατήρηση του χώρου του Η/Σ της Μονής για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής και στρατηγικούς  λόγους.

Με τη παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας κάνουμε κοινωνούς  για  τη πολύ μεγάλη σημασία που η Συνδικαλιστική μας Οργάνωση δίνει στη διατήρηση του χώρου του Η/Σ της Μονής για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής και στρατηγικούς  λόγους.

Έχουμε υπόψη μας ότι το Δ.Σ. της Αρχής αποφάσισε να διαφοροποίηση την απόφαση για την εγκατάσταση  της 6ης Μονάδας στη Μονή , με την επικαιροποίηση της μελέτης των ξένων συμβούλων.

Επειδή θεωρούμε ότι η διατήρηση του χώρου είναι υψίστης σημασίας για στρατηγικούς λόγους,  ζητούμε σε ειδική συνεδρία του ΔΣ το συντομότερο και εν πάση  περιπτώσει  πριν την λήψη τελικών αποφάσεων να ενημερωθούμε και να εκφράσουμε τις απόψεις μας.

Με εκτίμηση

Δημήτρης Κωνσταντίνου

Γραμματέας ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ(ΑΗΚ)

Κοιν: Πρόεδρο και Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Εκτελεστικό Διευθυντή Παραγωγής

Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού

ΕΠΟΠΑΗ  -ΣΕΠΑΗ -ΣΥΒΑΗΚ