Εγκύκλιος 03/2018 - Επιστολή ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ για τις εξελίξεις σε σχέση με τα διαζευκτικά προσόντα.