Σχέδια Ταμείου Ευημερίας ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ 2023  

Σχέδια Υπηρεσίας Επίσημης Εφημερίδας

Πιό κάτω παραθέτουμε τα Σχέδια Υπηρεσίας όπως αυτά δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Ευρετήριο Σχεδίων Υπηρεσίας (Υπηρεσιακό doc button)

 

Ευρετήριο Σχεδίων Υπηρεσίας (Υπηρεσιακό doc button)

Νέος Συνταξιοδοτικό (παρουσίαση)

cyta-notforsale                      eac-notforsale

Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο ΔΥ και ΕΔΤ και ΑΤΑ

Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Υγείας

αορίστου χρόνου

Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νέα Νομοθεσία)

Διευθυνση

ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ
29 Αρχέρμου, 1045 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:+35722866400
Τηλεομοιότυπο: +357 22866468
Email: [email protected]

Κοινωνικα Δικτυα

ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ-λογοτυπο