Διαδικτυακή παρουσίαση και συζήτηση του νέου Συνταξιοδοτικού

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Ιουνίου διαδικτυακή παρουσίαση και συζήτηση του νέου Συνταξιοδοτικού του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου τομέα. Η παρουσίαση οπτικογραφήθηκε και παρουσιάζετα στα δύο βίντεο που ακολουθούν.