Τηλεδιάσκεψη ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ για τη μεταρρύθμιση

Tηλεδιάσκεψη της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου 2023 προς ενημέρωση των μελών της για θέματα μεταρρύθμησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και για την μετεξέλιξη της δομής των τεχνικών μηχανικών και βοηθών λειτουργών πληροφορικής με πανεπιστημιακά προσόντα.