Σχέδια Ταμείου Ευημερίας ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ 2023  

Ενημερωτικά Δελτία ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ

Σκοπός του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου είναι η παρουσίαση των κυριότερων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν μέρος κάθε μήνα και αφορούν τη ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ. Τα γεγονότα παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά.


Ενημερωτικό Δελτίο 06/2018

Ενημερωτικό Δελτίο 05/2018

Ενημερωτικό Δελτίο 04/2018

Ενημερωτικό Δελτίο 03/2018

Ενημερωτικό Δελτίο 02/2018


Ενημερωτικό Δελτίο 02/2017

Ενημερωτικό Δελτίο 01/2017


Ενημερωτικό Δελτίο 08/2016

Ενημερωτικό Δελτίο 07/2016

Ενημερωτικό Δελτίο 06/2016

Ενημερωτικό Δελτίο 05/2016

Ενημερωτικό Δελτίο 04/2016

Ενημερωτικό Δελτίο 03/2016

Ενημερωτικό Δελτίο 02/2016

Ενημερωτικό Δελτίο 01/2016


Ενημερωτικό Δελτίο 07/2015

Ενημερωτικό Δελτίο 06/2015

Ενημερωτικό Δελτίο 05/2015

Ενημερωτικό Δελτίο 04/2015

Ενημερωτικό Δελτίο 03/2015

Ενημερωτικό Δελτίο 02/2015

Ενημερωτικό Δελτίο 01/2015


Ενημερωτικό Δελτίο 06/2014

Ενημερωτικό Δελτίο 05/2014

Ενημερωτικό Δελτίο 04/2014

Ενημερωτικό Δελτίο 03/2014

Ενημερωτικό Δελτίο 02/2014


Ενημερωτικό Δελτίο 02/2013


Ενημερωτικό Δελτίο 04/2012

Ενημερωτικό Δελτίο 03/2012

Ενημερωτικό Δελτίο 02/2012

Ενημερωτικό Δελτίο 01/2012


Ενημερωτικό Δελτίο 04/2011

Ενημερωτικό Δελτίο 03/2011

Ενημερωτικό Δελτίο 02/2011

Ενημερωτικό Δελτίο 01/2011


Ενημερωτικό Δελτίο 04/2010

Ενημερωτικό Δελτίο 03/2010

Ενημερωτικό Δελτίο 02/2010

Ενημερωτικό Δελτίο 01/2010


Ενημερωτικό Δελτίο 04/2009

Ενημερωτικό Δελτίο 03/2009

Ενημερωτικό Δελτίο 02/2009

Ενημερωτικό Δελτίο 01/2009


Ενημερωτικό Δελτίο 03/2008

Ενημερωτικό Δελτίο 02/2008

Ενημερωτικό Δελτίο 01/2008

Σκοπός του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου είναι η παρουσίαση των κυριότερων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν μέρος κάθε μήνα και αφορούν τη ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ. Τα γεγονότα παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά.

Νέος Συνταξιοδοτικό (παρουσίαση)

cyta-notforsale                      eac-notforsale

Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο ΔΥ και ΕΔΤ και ΑΤΑ

Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Υγείας

αορίστου χρόνου

Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νέα Νομοθεσία)

Διευθυνση

ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ
29 Αρχέρμου, 1045 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:+35722866400
Τηλεομοιότυπο: +357 22866468
Email: sidikek@peo.org.cy

Κοινωνικα Δικτυα

ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ-λογοτυπο