Ενημερωτικά Δελτία ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ

Σκοπός του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου είναι η παρουσίαση των κυριότερων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν μέρος κάθε μήνα και αφορούν τη ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ. Τα γεγονότα παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά.

Νέος Συνταξιοδοτικό (παρουσίαση)

cyta-notforsale                      eac-notforsale

Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο ΔΥ και ΕΔΤ και ΑΤΑ

Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Υγείας

αορίστου χρόνου

Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νέα Νομοθεσία)

Διεύθυνση

ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ
29 Αρχέρμου, 1045 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:+35722866400
Τηλεομοιότυπο: +357 22866468
Email: sidikek@peo.org.cy

Κοινωνικά Δίκτυα

ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ-λογοτυπο