Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο Δημόσιας Υπηρεσίας και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αναλογιστική μελέτη από τον οίκο Μουχαννα με σύγκριση κατα περίπτωση

Σημείωμα για το νέο Νόμο για το Συνταξιοδοτικό.

Ενημερωτικό Σημείωμα ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ για το νέο Συνταξιοδοτικό.

Παρουσίαση του οίκου Μουχαννα.

Σχέδιο εντύπου ένταξης στο συνταξιοδοτικό που ετοίμασε η ΣΗΔΗΚΕΚ.

Η παρουσίαση της ΣΗΔΗΚΕΚ για το νέο Συνταξιοδοτικό.

Μελέτη του Οικου Μουχαννα που αφορά κυρίως στις κλιμακες των ΕΑΧ στο ΡΙΚ Α 4-7.

Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ για το νέο Συνταξιοδοτικό.

Σύγκριση Ταμείου Προνοίας με Σχέδιο Συντάξεων όμοιο με το Κυβερνητικό

Εγκύκλιος  αρ. 1807  Εφαρμογή του περί του Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου 210(Ι) 2022.

Εγκύκλιος αρ. 1722

Αριθμός 209(Ι) του 2022 Νόμος που τροποποιεί τους περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμους του 2012 εως 2022.

Εγκύκλιος αρ. 1708 Αποκοπή αναλογικής σύνταξηςαπό τις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων.