Ψηφίστικαν τα Νομοσχέδια για το νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο

Χαιρετίζουμε την ψήφιση των Νομοσχεδίων για το νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο που είναι η υλοποίηση της συμφωνίας των κοινωνικών εταιρών με το κράτος και απορρέει από την Συμφωνία Πλαίσιο που υπογράφηκε το 2021.
Μας περιμένει πολλή δουλεία για τυχόν βελτιώσεις και διευκρινίσεις που θα χρειαστούν για την υλοποίηση και πλήρη εφαρμογή τους.
Σημειώνουμε ότι αυτό αφορά τους μόνιμους εργαζόμενους που προσελήφθηκαν στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα μετά την 1/10/2011 και την μεγάλη ομάδα των εργαζομένων Αορίστου Χρόνου.
Δηλώνουμε έτοιμοι να μπούμε σε διάλογο για την ομαλή μετάβαση στο νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο.