24ωρη προειδοποιτική απεργία στο Δήμο Πάφου την Τρίτη 4 Απριλίου 2023