ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ: Άμεση κατάργηση της άδικης μείωσης κατά 10% κλιμάκων νεοεισερχομένων

Η ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ απαιτεί την άμεση κατάργηση του άδικου μέτρου της μείωσης των κλιμάκων των νεοεισερχομένων στο ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά 10%. Ένα μέτρο, το οποίο εκτός από αδικαιολόγητο σήμερα, πλήττει κυρίως και μονόπλευρα τους χαμηλόμισθους, αφού όπως εφαρμόζεται δεν αγγίζει τους νεοεισερχόμενους σε ψηλά αμειβόμενες θέσεις με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει δομή ανέλιξης για αυτούς.  
Δική μας απαίτηση είναι η οριζόντια κατάργηση του άδικου αυτού μέτρου, καθώς έχουν γενικά αρθεί όλα τα μνημονιακά μέτρα που επιβλήθηκαν επί Τρόικας, ενώ μάλιστα η πολιτεία παραχωρεί αυξήσεις σε κρατικούς αξιωματούχους, που κυμαίνονται από €200 μέχρι και €1000. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, σε συνθήκες πολύ ψηλού πληθωρισμού για τις εργαζόμενες οικογένειες, αφήνεται το βάρος ενίσχυσης των δημοσίων οικονομικών να πέφτει στις πλάτες των χαμηλόμισθων εργαζομένων του Δημοσίου. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να αφαιρείται το 10% για 2 χρόνια και να χάνει για πάντα ανάλογη προσαύξηση μια καθαρίστρια ή ακόμα και ένας γραφέας, των οποίων ο μισθός κυμαίνεται γύρω στα 1000 ευρώ. Την ίδια στιγμή όμως για ένα πρωτοδιόριστο διευθυντή ο μισθός δεν μειώνεται.  
Αυτή η κατάσταση είναι μια στρέβλωση, που δυστυχώς το Υπουργείο Οικονομικών και ο νέος Υπουργός Οικονομικών συνεχίζει να επιμένει να διατηρεί σε βάρος των νεοεισερχομένων και κυρίως των χαμηλόμισθων.  
Η ΣΗΔΗΚΕΚ -ΠΕΟ υπενθυμίζει ότι στην ουσία το μέτρο εφαρμόστηκε με πακέτο άλλων μέτρων πριν μια δεκαετία στα πλαίσια στήριξης των δημοσίων οικονομικών, τα οποία μέτρα έχουν σήμερα τερματιστεί και διερωτόμαστε γιατί αυτό το μέτρο να συνεχίσει να είναι σε ισχύ και να τείνει να καταστεί μόνιμο.  
Το γιατί αυτή η προκλητική στρέβλωση και διάκριση συνεχίζει να υφίσταται μόνο το Υπουργείο Οικονομικών γνωρίζει, στο οποίο η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ από τον περασμένο Σεπτέμβρη απευθύνθηκε με επιστολές προς τον προηγούμενο Υπουργό Οικονομικών αλλά και προς όλους τους Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τις οποίες έθεσε το ζήτημα της άμεσης κατάργησης του άδικου μέτρου της μείωσης των κλιμάκων των νεοεισερχομένων στο ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά 10%. 
Τονίζουμε και προειδοποιούμε ότι η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ θα συνεχίσει και θα εντείνει τον αγώνα για κατάργηση αυτού του μέτρου.  
 
ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ  
28 Απριλίου 2023