Επ. προς ΓΔ Υπ. Οικονομικών - Θέμα: Υπολογισμός άδειας εργαζομένων αορίστου χρόνου 09.07.2018