Επιστολή προς Γ.Δ. Υπ. Οικονομικών με θέμα την Εγγραφή Ταμείων Συντάξεως των Κοινοτικών Συμβουλίων στον αρμόδιο έφορο 11.04.2018