Επιστολή προς ΓΔ υπ. Εσσωτερικών με θέμα τον Προϋπολογισμό του Δήμου Γερίου για το 2022 (Θέματα Προσωπικού)