Επιστολή προς ΤΔΔΠ για τις θέσεις των συντεχιών ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ & ΟΗΟ-ΣΕΚ για τους όρους εργοδότησης των αορίστου χρόνου εργαζομένων στα ΝΠΔΔ 15/11/2017