Επιστολή προς Υπ. Εσωτερικών με θέμα την Προώθηση Κανονισμών Σύνταξης και Ταμείου Ευημερείας