Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, και Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 19/02/2013.

Polyancon Estates Co Ltd ν. Κυπριακής Δημοκρατάς μέσω του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 07/03/2007.

Εφεση, United Hotels (Lordos) Ltd ν. Ανδρούλας Σταύρου και Άλλων, Lordos Hotels (Holdings) Ltd ν. Γιώργου Γουασεφ και Άλλων 21/04/2003.

Avacom Computer Services Ltd, εκ Λεμεσού και 1. Κυπριακής Δημοκρατίας διά του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 2. Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκ Λευκωσίας 23/11/2000.

Avacom Computer Services Ltd και Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 20/06/1999.

Tsapaco Catering Ltd, ν, Κυπριακής Δημοκρατίας Μέσω Υπουργού Εργασίας και/η Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων 22/10/1998.

Tsapaco Catering Ltd, ν, Κυπριακής Δημοκρατίας Μέσω Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και/'Άλλου 17/01/1995.

Stilvi General Cleaners Ltd, v. Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Άλλου 27/04/1994Stilvi General Cleaners Ltd, v. Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Άλλου 27/04/1994

Έφεση, Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ν. Δήμου Λευκωσίας 30/12/1993.