Η ΣΗΔΗΚΕΚ διαφωνεί σε ενέργειες της CYTA

Η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ απέστειλε την πιο κάτω επιστολή στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΑΤΗΚ

«Περιήλθε στη αντίληψη μας ότι η Αρχή προχωρεί με ανεξήγητες και παράτυπες διαδικασίες στη πρόσληψη Ωρομίσθιου Προσωπικού.

Oι διαδικασίες αυτές πέραν του ότι είναι παράτυπες έχουν σκοπό την τοποθέτηση αυτών των ωρομισθίων σε θέσεις που κατέχονται από μόνιμο προσωπικό χωρίς την δική μας συμφωνία και χωρίς την έγκριση τους με σωστές διαδικασίες μέσα από τους προϋπολογισμούς της Αρχής κάτι που τις καθιστά και παράνομες.

Επιπρόσθετα το θέμα βρίσκεται και στη μεσολαβητική υπηρεσία του υπουργείου εργασίας η θέση της οποίας είναι ότι δεν μπορεί να διαφοροποιούνται όροι εργασίας χωρίς την σύμφωνη γνώμη της συντεχνίας μας. Για τον λόγο αυτό σας καλούμε όπως πληρώσετε άμεσα τους λειτουργούς εξυπηρέτησης πελατών και πωλητές με βάση την ισχύουσα συμφωνία με την ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ».

Τα πιο πάνω προέκυψαν μετά την απόφαση της ΑΤΗΚ να εφαρμόσει άλλα ωράρια και να αντικαταστήσει μόνιμο προσωπικό με ωρομίσθιο χωρίς την συμφωνία της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, χωρίς να ολοκληρωθεί η μεσολαβητική διαδικασία και χωρίς να υποβάλει οτιδήποτε για έγκριση μέσα από τους προϋπολογισμούς.

Η ΑΤΗΚ συνεχίζοντας να παραβιάζει θεσμούς και διαδικασίες έστειλε εκβιαστικές οδηγίες ότι θα αποκόπτει μισθούς και δεν θα πληρώνει τα συμφωνημένα επιδόματα στα μέλη της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Η ΑΤΗΚ συνεχίζει επίσης να μην εφαρμόζει απόφαση Διαιτησίας μετά από παραπομπή του υπουργείου εργασίας για την πλήρωση μόνιμων αναγκών καθαρισμού με τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό παρά την σχετική επιστολή του Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ καλεί την ΑΤΗΚ να συμμορφωθεί με τις διαδικασίες, τους θεσμούς και την νομοθεσία για να μην αναγκαστεί να προβεί σ’ όλες τις κατά κρίση της ενέργειες για να προστατεύσει τους εργαζομένους και την συλλογική σύμβαση.

Από την ΣΗΔΗΚΕΚ- ΠΕΟ

Λευκωσία 12/2/2010