Μονόωρη Στάση Εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την Πέμπτη 24/9/2020

Η στασιμότητα που επικρατεί στο ουσιώδες θέμα της μεταρρύθμισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση των υπηρεσιών τους, που είναι αποτέλεσμα της αυστηρής πολιτικής της έγκρισης νέων θέσεων από τα αρμόδια υπουργεία επικαλούμενοι τόσο τη μεταρρύθμιση όσο και την ευρύτερη οικονομική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας, οδηγεί μέρα με τη μέρα τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μεγάλα οικονομικά αδιέξοδα, σε αποψίλωση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών τους, καθώς και τη διασάλευση των εργασιακών σχέσεων λόγω κυρίως της προσφυγής, ολοένα και περισσότερο, στην απαράδεκτη πρακτική της αγοράς υπηρεσιών

Η κατάσταση αυτή έχει επιφέρει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των Δήμων και Κοινοτικών Συμβουλίων και κατ’ επέκταση στους πολίτες και την κοινωνία ευρύτερα.

Οι εργαζόμενοι και οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ανησυχούν έντονα και θέλουν να συμβάλουν ενεργά ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση και να θωρακιστεί η σωστή λειτουργία των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να επιτελεί αποτελεσματικά τον σοβαρό ρόλο που έχει να διαδραματίσει στη κοινωνία.

Προς τη κατεύθυνση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και της προσπάθειας για ουσιαστικές αλλαγές, έχουμε αποφασίσει να κατέλθουμε σε μια παγκύπρια στάση εργασίας, σε όλες τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Τ.Α (Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια)ως πρώτο μέτρο μέσα πάντοτε στα πλαίσια του σεβασμού της υγειονομικής κατάστασης που δημιουργήθηκε με την πανδημία και τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ως Συνδικαλιστικές Οργανώσεις έχουμε προγραμματίσει την πραγματοποίηση παγκύπριας μονόωρης στάσης εργασίας για την Πέμπτη 24/9/2020 και ώρα 11-12 το μεσημέρι σε όλες τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια).

Επειδή στους στόχους της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της μονόωρης στάσης εργασίας οι εργαζόμενοι στις Α.Τ.Α δεν θα εξυπηρετούν τους δημότες και το κόσμο, από τους οποίους ζητούμε κατανόηση, εντούτοις στο κάθε οργανισμό θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που θα προκύψουν.

Θα πραγματοποιηθούν τέσσερις εκδηλώσεις με την συμμετοχή των εργαζόμενων στους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακα και Πάφο. Η κεντρική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί η ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος θα γίνει στον εξωτερικό χώρο που περιβάλλει τα κεντρικά γραφεία του Δήμου Λευκωσίας.

Η εκδήλωση διαμαρτυρίας, έχει ως στόχο να δείξει την αποφασιστικότητα των εργαζομένων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση για αντίδραση στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και την οποία περιγράψαμε πιο πάνω.

Τέλος καλούμε τους Δημάρχους, τους Κοινοτάρχες και τα Μέλη των Συμβουλίων, αλλά και όλους τους πολίτες, όπως συστρατευτούν μαζί μας απαιτώντας την άμεση προώθηση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη σωστή στελέχωση των υπηρεσιών των ΑΤΑ για αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών από την εμφανή υποστελέχωση και την οικονομική αυτονόμηση των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να μπορούν να προσφέρουν απρόσκοπτα αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.

 

Εκ των Συντεχνιών

ΟΗΟ-ΣΕΚ

ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ

ΔΕΟΚ

16/9/2020