Οι οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, καταδικάζουν έντονα εμπρηστική επίθεση εναντίον του Ταμείου Θήρας