Επιστολή προς πρόεδρο ΜΕΠ για την αναδρομικότητα του ταμείου προνοίας των αορίστου χρόνου 21/09/2017