Επιστολή συντεχνιών προς Δήμο Αγλαντζιάς για την εργοδότηση εργαζομένων με προσωπικά συμβόλαια 21/09/2017