Επιστολή προς τμήμα επιθεώρησης εργασίας για τα ιδιωτικά σκυβαλλοφόρα 22/09/2017