Κοινή επιστολή ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ προς τον Υπουργό Οικονομικών για την 3ωρη παγκύπρια στάση εργασίας 12/10/2017