Ανακοίνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ για τους χαμηλόμισθους

Είναι γνωστό ότι η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ παρόλο που συμμετείχε στο διάλογο για τους χαμηλόμισθους, εντούτοις δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία που επήλθε στις 12 Δεκεμβρίου 2023 για τη μισθολογική μεταχείριση εργαζομένων στις συνδυασμένες κλίμακες Α2-5-7 (+2) για λόγους αρχής αλλά και λόγους ουσίας.

Έχουμε τονίσει ότι η εφαρμογή της επιταχυνόμενης ανέλιξης εντός των κλιμάκων Α2-5-7 για υπηρετούντες υπαλλήλους, μόνιμου και αορίστου χρόνου, και νεοεισερχόμενους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και η τοποθέτηση στην κλίμακα Α7 μετά από συσσωρευμένη υπηρεσία 18 χρόνων για υπηρετούντες υπαλλήλους μόνιμου και αορίστου
χρόνου, μας βρίσκει σύμφωνους και μας ικανοποιεί αφού αποτελεί και δική μας αξίωση.

Εντούτοις το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην συσσωρευμένη υπηρεσία των 18 χρόνων η τυχόν υπηρεσία στην κλίμακα Α1-2-5 για εργαζόμενους που ασκούσαν τα ίδια καθήκοντα, δεν μας επέτρεψε να συμφωνήσουμε στην ολότητα της συμφωνίας. Δεν μπορεί ένα σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων που αντικειμενικά ανήκουν στην κατηγορία των χαμηλόμισθων να τυγχάνει διάκρισης και να μένει εκτός.

Σημειώνουμε ότι με κοινή ανακοίνωσή της η Συντεχνία μας με την ΠΑΣΥΔΥ και ΟΗΟ ΣΕΚ την 31η Οκτωβρίου 2023 ενημέρωνε δημόσια για την κατάληξη σε συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών για τους χαμηλόμισθους υπαλλήλους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην οποία συμπεριλαμβάνετο και τυχόν υπηρεσία στην κλίμακα Α1 και η
υλοποίηση της οποία θα γινόταν μέσω των προϋπολογισμών του 2024.

Κατόπιν σε σειρά δημοσίων ανακοινώσεων και παρεμβάσεων μας οι συντεχνίες που συμμετείχαμε στο διάλογο ενημερώναμε ότι η συμπερίληψη της συνεχόμενης υπηρεσίας στην Α1 σε ίδια καθήκοντα είναι προϋπόθεση τι η μη συμπερίληψή της συνιστά υπαναχώρηση της Κυβέρνησης από την υπό αναφορά συμφωνία.

Σε μια τελευταία προσπάθεια μας να διαρρήξουμε το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε αντιπροτείναμε οι 3 συντεχνίες να προχωρήσει η άμεση ψήφιση μόνο του μέρους που μας βρίσκει σύμφωνους στους προϋπολογισμούς του 2024 αλλά να αναγνωριστεί ρητώς από όλα τα μέρη η αρχή για την ανάγκη προσμέτρησης για την υπηρεσία Α1-2-5 στην συνολική
ρύθμιση και την αναδρομική ισχύς της από την 1/1/2024 για να μην δημιουργούνται συνθήκες διαφορετικής μεταχείρισης. Θέση που και πάλι απορρίφθηκε από την Κυβέρνηση.

Για ακόμα μία φορά, καλούμε ξανά την κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα στη Βουλή που θα ψηφίσουν τους προϋπολογισμούς του 2024 σήμερα, όπως κάνουν δεύτερες, σοφότερες σκέψεις και εξεύρουν τον τρόπο όπως μαζί με την ψήφιση εκείνου του μέρους για τους χαμηλόμισθους που όλοι συμφωνούμε, διασφαλιστεί και η συμπερίληψη της
συσσωρευμένης υπηρεσία η τυχόν υπηρεσία εργαζομένων στην κλίμακα Α1-2-5 για να θεωρείται δίκαια και ισορροπημένη η απόφαση της πολιτείας για τους χαμηλόμισθους.

20.12.2023