Γενική Συνέλευση Τεχνικών Μηχανικών Δήμων

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2023 στο Δημοτικό μέγαρο Λατσιών Γενική Συνέλευση των Τεχνικών Μηχανικών των Δήμων όλων των ειδικοτήτων μέλη των συντεχνιών ΠΕΟ-ΣΕΚ που κατέχουν πανεπιστημιακά προσόντα αλλά είναι τοποθετημένοι σε χαμηλότερη κλίμακα (Α5-7-8+1) αντί σε αυτή που αντιστοιχεί στα προσόντα τους (Α8-10-11).

Το πρόβλημα αυτό της χαμηλότερης από την επιστημονική βαθμίδα κλίμακας προκύπτει από το γεγονός ότι ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας εξακολουθούν να ζητούν προσόντα ΑΤΙ ή αντίστοιχου 3ετούς μεταλυκειακού κύκλου τα οποία δεν συναντώνται σήμερα στη Κύπρο ,αφού δεν υπάρχει πλέον ακαδημαϊκό ίδρυμα που να τα παρέχει. Ετσι στην ουσία οι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων και δή μηχανικοί οι οποίοι όμως με τη πρόσληψη τους τοποθετούνται σε χαμηλότερη κλίμακα Α5-7-8+1 .Γίνεται δηλαδή μια ενσυνείδητη αδικία σε βάρος της κατηγορίας αυτής των εργαζομένων η οποία επιτείνεται ακόμα περισσότερο αφού εκτελούν ως επι το πλείστων καθήκοντα που δεν ανταποκρίνονται σε αυτά του τεχνικού μηχανικού αλλά πολύ πιο αναβαθμισμένα που αγγίζουν καθήκοντα και ευθύνες μηχανικού.

Το πρόβλημα έχει ήδη εντοπιστεί και αναφερθεί από την ΕΔΥ η οποία στην έκθεση της το 2020 καλεί τη Δημόσια Υπηρεσία να καταργήσει τη δομή αυτή των τεχνικών μηχανικών με προσόντα ΑΤΙ αφού τέτοια προσόντα δεν υπάρχουν και μόνο σύγχυση και προβλήματα δημιουργεί η συνέχιση της.

Στη πιο πάνω Γενική Συνέλευση ο Σύμος Ευτυχίου Γραμματέας ΤΑ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ όσο και ο εκπρόσωπος της ΟΗΟ-ΣΕΚ Χρίστος Πελεκάνος εξήγησαν στους επηρεαζόμενους το όλο πρόβλημα και έθεσαν προς τη Γενική Συνέλευση την πρόταση τους για κατάργηση της υφιστάμενης αυτής δομής και τη δημιουργία 2 νέων δομών,μιας με προσόντα μέσης ή τεχνικής εκπαίδευσης με κλίμακα Α2-5-7+2 και μιας με πανεπιστημιακά προσόντα και κλίμακα Α8-10-11.Το υφιστάμενο προσωπικό να αναβαθμιστεί στην Α8-10-11 όπως ακριβώς έγινε παλαιότερα με τους Λογιστικούς Λειτουργούς,τους Υγειονομικούς Λειτουργούς και πρόσφατα με τους Βιβλιοθηκονόμους. Αξίζει ακόμα να αναφερθεί ότι στο πρόσφατο παρελθόν ενήργησε προς αυτή την κατεύθυνση και η Δημόσια Υπηρεσία αναβαθμίζοντας τους Τεχνικούς Μηχανικούς στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με κλίμακα Α5-7-8+1 σε Μηχανικούς με κλίμακα Α9-11-12 αφού παραδέχθηκε ότι εκτελούσαν τέτοια καθήκοντα. Παρόμοια έπραξε με τους τεχνικούς χημείου στο κρατικό χημείο .

Η ΓΣ των εργαζομένων έχει αποδεχθεί ομόφωνα την εισήγηση των συντεχνιών και εξουσιοδότησε τους εκπροσώπους τους όπως θέσουν πλέον επίσημα το αίτημα προς τους Δήμους προκειμένου να ξεκινήσει η συζήτηση του και η αίσια κατάληξη. Η μεταρρύθμιση στη τοπική αυτοδιοίκηση και οι σημαντικές αλλαγές που θα επέλθουν που αγγίζουν και τη δική τους υπηρεσία είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ρύθμιση της αδικίας αυτής .

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι παρόμοιο αίτημα τέθηκε και στους νεοσύστατους με τη μεταρρύθμιση Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης μια και θα είναι οι οργανισμοί που θα ασχολούνται με την έκδοση αδειών οικοδομής και πολεοδομικών αδειών.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ 1/10/2023