24ωρη προειδοποιητική Απεργία στο Δήμο Πάφου την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Πάφου κατέρχονται σε 24ωρη προειδοποιητική στάση εργασίας την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 διαμαρτυρόμενοι για την άρνηση του Δήμου να σεβαστεί την ανάγκη για ρυθμισμένες σχέσεις εργασίας και να υπογράψει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς επίσης και για τα σοβαρά εργασιακά προβλήματα που προκύπτουν στο Δήμο Πάφου και παραβιάζουν όρους απασχόλησης του προσωπικού.

Έχοντας ακολουθηθεί οι διαδικασίες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, από τις 11 Ιουλίου 2019 ενώπιον του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας επιτεύχθηκε καταρχήν συμφωνία που προνοούσε την υπογραφή από το Δήμο Πάφου της Παγκύπριας Συλλογικής Σύμβασης των Δήμων για τα έτη 2015-2016 και 2017-2018 και από τον Δήμο Πάφου. Ταυτόχρονα προέβλεπε έναρξη εντατικού διαλόγου για βελτίωση, εκσυγχρονισμό και ομοιομορφία προνοιών της Παγκύπριας Συλλογικής Σύμβασης στους Δήμους.

Δυστυχώς όμως ο Δήμος Πάφου δεν υπέγραψε τη Σύμβαση ως όφειλε με βάση τη συμφωνία και γι’ αυτό το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας απέστειλε επιστολή στο Δήμαρχο για την τελική του τοποθέτηση μέχρι τις 30/08/2019 στην οποία ο Δήμος και πάλι δεν απάντησε.

Ταυτόχρονα στο Δήμο Πάφου εξελίσσονται σοβαρά εργασιακά ζητήματα τα οποία παραβιάζουν καθορισμένους όρους απασχόλησης του προσωπικού και τα οποία παρόλο που έχουν τεθεί επανειλημμένα από το συνδικαλιστικό κίνημα, δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον Δήμο Πάφου.

Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαβούλευσης μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες των εργασιακών σχέσεων που ισχύουν στο τόπο μας, αλλά διαπιστώνει ότι ο Δήμος Πάφου αρνείται να σεβαστεί την ανάγκη για λειτουργία ρυθμισμένων εργασιακών σχέσεων στο Δήμο.

Ως εκ τούτου και μη έχοντας άλλη επιλογή η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων έχει αποφασίσει ομόφωνα την πραγματοποίηση 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας την Τρίτη 24/9/2019, δίνοντας την προβλεπόμενη από τον κώδικα βιομηχανικών σχέσεων 10ήμερη προειδοποίηση ,προκειμένου να διεκδικήσουν με αυτό τον τρόπο τα δικαιώματα τους.

Το προσωπικό του Δήμου Πάφου και οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που το εκπροσωπούν, απολογούνται προς τους δημότες για τυχόν προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την στάση εργασίας, αλλά δεν είχαν άλλη επιλογή.

Από την ΟΗΟ ΣΕΚ Πάφου , ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Πάφου και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ Πάφου

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019