Ανακοίνωση Συντεχνιών Δήμου Λεμεσού για σήμανση ποδηλατόδρομου

Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ ΛΕΜΕΣΟΥ και ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΕΣΤΑ-ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ νιώθουν την υποχρέωση να ενημερώσουν το κοινό ότι η κατασκευή της σήμανσης του ποδηλατοδρόμου δεν είχε γίνει από τα συνεργεία του δήμου.

Το όλο έργο, που ας σημειωθεί ότι ακόμα δεν έχει παραληφθεί από το Δήμο, κατασκευάζεται από ιδιωτική εταιρεία μέσα στα πλαίσια προσφοράς που ο Δήμος έχει προκηρύξει και κατακυρώσει.

Με την ευκαιρία αυτή οι Συντεχνίες δηλώνουν ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου προσπαθούν στο μέτρο του δυνατού να εξυπηρετήσουν με κάθε τρόπο τους δημότες παρά την αισθητή μείωση του προσωπικού όλα αυτά τα χρόνια υπερβάλλοντας τους εαυτούς τους - προκειμένου να αναπληρωθούν τα κενά από τις συνεχείς αποχωρήσεις εργαζομένων - και αυτό υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν να πράττουν.

Τέλος με αφορμή το περιστατικό αυτό θέλουμε σαν συντεχνίες να θίξουμε για άλλη μια φορά τα προβλήματα που δημιουργεί η καθολική αγορά υπηρεσιών που παρατηρείται στους Δήμους και να τους καλέσουν να στελεχώσουν σωστά τις υπηρεσίες τους με στόχο οι μόνιμες ανάγκες να εκτελούνται από το προσωπικό των Δήμων.

 

Εκ των συντεχνιών ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ & ΟΗΟ-ΣΕΚ

14/10/2019