Ανακοίνωση για Τοπική Αυτοδιοίκηση

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ που δραστηριοποιούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ανακοινώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ενημέρωσης των εργαζομένων στα Κοινοτικά Συμβούλια μέσο τοπικών συνελεύσεων με εισήγηση την πραγματοποίηση δίωρης στάσης εργασίας την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 από τις 10.00-12.00 ,για μια σειρά από ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι αυτοί ,τα οποία χρονίζουν και δεν διαφαίνεται οποιαδήποτε κινητικότητα επίλυσης τους.

Συγκεκριμένα με επιστολή που αποστείλαμε σαν συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Γ.Δ του Υπ. Εσωτερικών στις 30/9/2019 αναφερόμαστε:

  1. στην εκτεταμένη αγορά υπηρεσιών ,που o ΓΔ του Υπ Εσωτερικών με εγκύκλιο του προς τις οικείες επαρχιακές διοικήσεις υποχρεώνει τα Κ.Σ να προβαίνουν αντικαθιστώντας με αυτό τον τρόπο μόνιμες ανάγκες
  2. στα προβλήματα που παρατηρούνται στην εγγραφή και λειτουργεία των ταμείων σύνταξης των εργαζομένων με αποτέλεσμα όλα αυτά τα ταμεία σήμερα να λειτουργούν παράνομα και
  3. στην προσπάθεια των εργαζομένων μέσω των συνδικαλιστικών μας οργανώσεων για συνομολόγηση παγκύπριας συλλογικής σύμβασης και την παντελή αδιαφορία που παρατηρείται εκ μέρους των εμπλεκόμενων φορέων - Κοινοτικών Συμβουλίων -Επάρχων και Υπ. Εσωτερικών -να ανταποκριθούν στο κάλεσμα μας ,με αποτέλεσμα στα πλείστα Κοινοτικά Συμβούλια να μην υπάρχει Συλλογική Σύμβαση που να ρυθμίζει τους όρους εργοδότησης των εργαζομένων σ αυτά.


Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εργαζόμενοι, παρά την πικρία και την απόφαση τους για την πραγματοποίηση της δίωρης στάσης, δηλώνουν την ετοιμότητα τους ανά πάσα στιγμή να παρακαθίσουν σε διάλογο, αναστέλλοντας τα μέτρα, για επίλυση των σοβαρών αυτών θεμάτων αρκεί να στέλνεται με δράσεις το μήνυμα της ειλικρινούς διάθεσης για εξεύρεση λύσεων.

Τέλος οι εργαζόμενοι απευθύνονται στους δημότες των κοινοτικών συμβουλίων απολογούνται για την όποια ταλαιπωρία προκύψει από την δίωρη στάση και ζητούν την κατανόηση τους .

Εκ των συντεχνιών

ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ&ΟΗΟ-ΣΕΚ

15/10/2019