Ανακοίνωση απόφαση Δ.Σ. ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ 17/12/2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ στη σημερινή του Συνεδρία συζήτησε την πολιτική που θα ακολουθήσει για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση οι οποίες λήγουν στις 31/12/2009.

Για τον σκοπό αυτό το Δ.Σ. έλαβε υπόψη: Tην πολιτική της ΠΕΟ για διεκδικήσεις που θα βρίσκονται κατά μέσο όρο στα πλαίσια της παραγωγικότητας των τριών τελευταίων χρόνων. Τις επιπτώσεις στην οικονομία εξαιτίας της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης. Τους δείκτες της οικονομίας του τόπου όπως η ανάπτυξη, η παραγωγικότητα, η απασχόληση κλπ. Τις ιδιαίτερες συνθήκες στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και τους Δήμους.

Γνωρίζοντας ότι το ύψος της παραγωγικότητας κυμαίνεται κατά μέσον όρο τα τελευταία χρόνια μεταξύ 1.3-1.5% το Δ.Σ. αποφάσισε όπως:

Διεκδικήσει, αυξήσεις και παρεμφερή ωφελήματα συνολικού ύψους 1.5% με τρόπο που θα ευνοούν τους χαμηλά αμειβόμενους.

Τεθεί επίσης γενικό αίτημα για ρύθμιση των όρων εργασίας εργαζομένων με συμβόλαια, έκτακτη εργασία, μίσθωση κλπ.

Μέσα στα πλαίσια της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης να επιδιωχθεί διάλογος για μεγάλα θέματα όπως αυτά των ελλειμμάτων των ταμείων σύνταξης (όπου υπάρχουν),  της εισαγωγής τέτοιων  Σχεδίων σε μικρούς οργανισμούς,  και των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις νομοθεσίες για τις ρυθμιστικές αρχές και την μερισματική πολιτική με γνώμονα  την αντίληψη της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ  για τον ρόλο των δημόσιων οργανισμών.

Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση να υποβληθούν ενιαία αιτήματα και στην περίπτωση των υπαλλήλων και στη περίπτωση των ωρομισθίων με στόχο να υπογραφούν Παγκύπριες Συλλογικές Συμβάσεις.

Πιο συγκεκριμένα το γενικό πλαίσιο καθοδήγησης προς όλους τους κλάδους, οι οποίοι θα λάβουν υπόψη τους  και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε οργανισμού, είναι:

  • Να παραχωρηθούν αυξήσεις και παρεμφερή ωφελήματα συνολικού ύψους 1.5% για κάθε χρόνο της σύμβασης για τους υπαλλήλους και 2% για τους ωρομίσθιους.
  • Να αυξηθεί η ελάχιστη αύξηση κατά €10 για κάθε 1% ή να δοθούν ισόποσες αυξήσεις
  • Να ρυθμισθούν το καθεστώς και οι όροι απασχόλησης εργαζομένων που δεν καλύπτονται από την σύμβαση.
  • Αύξηση της εισφοράς σε κοινωνικά ωφελήματα (Ταμεία υγείας, ευημερίας κλπ.)
  • Να καλυφθούν τα ελλείμματα των Ταμείων σύνταξης ή και προνοίας
  • Η σύμβαση να είναι διετής
  • Να συζητηθούν μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί

H ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με τους Οργανισμούς και την Κυβέρνηση με υπευθυνότητα που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των εργαζομένων, το καλό των Οργανισμών και το δημόσιο αίσθημα.

Το ΔΣ θεωρεί ότι ο ρόλος και η αποστολή των οργανισμών θα πρέπει να διατηρηθεί και ενισχυθεί γιατί η συμβολή τους στην ανάπτυξη της οικονομίας, η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και ο κοινωνικός τους ρόλος είναι σημαντικότατος , ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες. Φαινόμενα όπως αυτό που αποφάσισε η πλειοψηφία της βουλής για δημιουργία εμποδίων στην υλοποίηση εγκεκριμένων προϋπολογισμών του ΡΙΚ θα μας βρούν αντίθετους γιατί εκτός από τους εργαζόμενους επηρεάζουν την αποστολή των οργανισμών. Θεωρούμε ότι κάθε πολιτική δύναμη έχει καθήκον να εκφράσει την πολιτική και τις θέσεις της κατά την διάρκεια συζήτησης των προϋπολογισμών του κάθε οργανισμού ξεχωριστά.

Στην ίδια συνεδρία το Δ.Σ. συζήτησε τα αποτελέσματα σ’ όλους τους τομείς δραστηριότητας εκτιμώντας τα σαν πολύ καλά. Διαπιστώθηκε η για πέμπτη χρονιά συνεχής ανάπτυξη της Συντεχνίας και η ενίσχυση του ρόλους της σ’ όλους τους οργανισμούς. Η πραγματοποίηση με επιτυχία 6 παγκύπριων συνεδρίων στους μεγαλύτερους κλάδους της και η προβολή των θέσεων της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση,  την cyta, την ΑΗΚ, το ΡΙΚ, τις Κυπριακές Αερογραμμές και τον ΚΟΤ ήταν το γεγονός που ξεχώρισε το 2009.

Η Συντεχνία υπερακάλυψε όλους τους οργανωτικούς στόχους, βελτίωσε τους τρόπους λειτουργίας, την επαφή με τους εργαζόμενους και ενίσχυσε το κύρος της στην κοινωνία. Με αυτά τα δεδομένα το Δ.Σ. έθεσε αυξημένους στόχους για το 2010 και ενέκρινε τους προϋπολογισμούς της συντεχνίας  φιλοδοξώντας να φέρει σε πέρας με επιτυχία το δύσκολο έργο της. Το Δ.Σ. κάλεσε τα στελέχη του να δώσουν όλο τους τον εαυτό με σκοπό την υπερκάλυψη όλων των στόχων προς τιμή του 7ου Παγκύπριου Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2010.

Από την ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

17 Δεκεμβρίου 2009