Ανακοίνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ για απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου

Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ εκφράζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την διαφωνία της με τη πλειοψηφική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου για παράταση των υπηρεσιών πέραν του 65ου έτους της ηλικίας τους τριών μονίμων υπαλλήλων του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε παρά την προειδοποιητική επιστολή των συνδικαλιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Τοπική Αυτοδιοίκηση που στάλθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2020 στην οποία θέταμε την έντονη διαφωνία μας ως θέμα αρχής με τέτοιου είδους ενέργειες αφού ο κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να αφυπηρετεί υποχρεωτικά την προβλεπόμενη ημερομηνία, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο Συμβούλιο για ανανέωση, στους υφιστάμενους υπαλλήλους την ευκαιρία ανέλιξης, αλλά και στους δημότες και γενικά στους πολίτες μια ευκαιρία εργοδότησης.

Δυστυχώς ο Δήμος Στροβόλου δεν έλαβε υπόψιν τις πιο πάνω μας θέσεις και χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο προχώρησε στην απαράδεκτη απόφαση για παράταση των υπηρεσιών συγκεκριμένων υπαλλήλων κρίνοντας τους αναντικατάστατους.

Η πράξη αυτή του Δήμου θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του με ποσό που φτάνει περίπου τις 150,000 επιπλέον αφού οι 3 υπάλληλοι θα διατηρήσουν υφιστάμενο μισθό και λοιπά ωφελήματα, ενώ παράλληλα θα μπορούν να καταστούν δικαιούχοι της σύνταξης των κοινωνικών ασφαλίσεων, κάτι με το οποίο διαφωνούμε από θέση αρχής.

Επιπλέον, με αυτή την απόφαση κάθε άλλο από παρά θετικά μηνύματα στέλλονται για την ικανότητα, αξία και ευσυνειδησία του προσωπικού του Δήμου αφού τη δεδομένη στιγμή της απόφασης δεν κρίθηκε ικανό να αντικαταστήσει επάξια τους συγκεκριμένους υπαλλήλους.

Σημαντική είναι και η προειδοποίηση μας ότι με τέτοιες ενέργειες δυνατό, εκτός των άλλων, θα ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου αφού δημιουργείται πλέον προηγούμενο, το οποίο θα ωθήσει και άλλους εργαζόμενους στην επιθυμία για κάτι τέτοιο με αποτέλεσμα πληθώρα τέτοιων αιτημάτων να κατακλύζουν το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο δεν θα μπορεί να τα ικανοποιήσουν δημιουργώντας και το αίσθημα της διάκρισης.

Το γεγονός ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια στον περί Δήμων Νόμου που δίνει το δικαίωμα στα Δημοτικά Συμβούλια να αποφασίζουν την παράταση του ορίου αφυπηρέτησης, αυτό δεν μπορεί να σημαίνει ότι θα χρησιμοποιείται σε όποια περίπτωση εξασφαλίζεται περιστασιακή πλειοψηφία αλλά ότι πρέπει να χρησιμοποιείται με πολλή φειδώ σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις, με τρόπο που να εξασφαλίζονται τα πραγματικά συμφέροντα του Δήμου, αλλά και να εφαρμόζεται στη βάση της χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης. Σήμερα δε που υπάρχει μεγάλη προσφορά εργασίας για κάθε θέση και ειδικότητα , υπάρχουν ικανότατοι επιστήμονες και νέοι άνεργοι , αλλά και σχεδόν πλήρη στελέχωση των Δήμων με ικανότατο προσωπικό κρίνουμε ότι η όποια χρήση του άρθρου αυτού είναι αχρείαστη και εξυπηρετεί σκοπιμότητες. Παράλληλα όμως με αυτή τη νομοθεσία υπάρχει και ο μεταγενέστερος νόμος που ρυθμίζει το όριο αφυπηρέτησης των δημοσιών υπαλλήλων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης που με σαφήνεια καθορίζει το 65 έτος και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία, νόμο που ενδεχομένως να μην λήφθηκε υπόψιν κατά την λήψη της απόφασης.

Παρά την αναφορά μας σε νομικά ζητήματα σαν ΣΗΔΗΚΕΚ τονίζουμε ότι το όλο ζήτημα δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτά αλλά με τις αρχές που αναφέραμε πιο πάνω γι’ αυτό καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως άμεσα επανεξετάσει και αποσύρει αυτή την απόφαση με την οποία δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε αυτό το ζήτημα και θα βρίσκεται σε ετοιμότητα επειδή εκτός των άλλων αρνητικών, η απόφαση αυτή επηρεάζει και δικαιώματα εργαζομένων .

ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ 26/11/2020