Eγκύκλιος για το θέμα του κορωνοϊού

Αναφορικά με ζητήματα τα οποία προκύπτουν λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση των κορωνοϊού και των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και τα οποία επηρεάζουν τους εργαζόμενους, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας ύστερα από αίτημα της ΠΕΟ σύσκεψη με τη συμμετοχή των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων.

Στη σύσκεψη θέσαμε τα ζητήματα που αναμένεται να προκύψουν και επηρεάζουν τους εργαζόμενους (π.χ. αναγκαστικός αυτοπεριορισμός, απουσία λόγω ασθένειας από τον ιό, αναστολή εργασίας επιχείρησης) με βασικό κριτήριο ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για προστασία της δημόσιας υγείας δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα να θυματοποιήσου εργαζόμενους.

Από τη σύσκεψη προκύπτουν τα ακόλουθα.

Άδειες Ασθενείας

Άτομα τα οποία :

A) Έχουν διαγνωστεί με την ασθένεια η παρουσιάζουν συμπτώματα

B) Είναι στην κατηγορία 1 δηλαδή επιβάτες που έχουν διαμείνει ή ταξιδέψει στην Επαρχία Hubei της Κίνας, Ιταλία, Ιράν, Κορέα και οι οποίοι με την επιστροφή τους τίθενται σε υποχρεωτικό περιορισμό υπό ιατρική παρακολούθηση

Γ) Είναι στην κατηγορία 2. Δηλαδή επιβάτες που έχουν διαμείνει ή ταξιδέψει στις υπόλοιπες Επαρχίες της Κίνας, Χονγκ Κονγκ , Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και στις περιοχές Αχαϊας, Ηλείας και Ζακύνθου της Ελλάδας με την επιστροφή τους τίθενται σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό στην οικία τους.

Για αυτές τις περιπτώσεις θα υποβάλλεται αίτηση για πληρωμή επιδόματος ασθενείας στο ΤΚΑ. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από το τμήμα Λοιμώξεων του Υπουργείου Υγείας τηλ. Επικοινωνίας 22605759.

Μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας έχει διευκρινιστεί ότι το πιστοποιητικό θα μπορεί να αποστέλλεται στα άτομα με φαξ ή να παραλαμβάνεται από συγγενικό του άτομο.

Στη σύσκεψη θέσαμε το θέμα ότι πιθανό η εξασφάλιση του πιστοποιητικού από το Υπουργείο Υγείας λόγω φόρτου εργασίας να είναι δύσκολο να διεκπεραιωθεί.

Έγινε εισήγηση οι κοινωνικές ασφαλίσεις μαζί με την αίτηση για επίδομα ασθενείας ως αποδεικτικό στοιχείο να αποδέχονται την κάρτα επιβίβασης.

Η Υπουργός Εργασίας συμφώνησε και ανέλαβε να συζητήσει το θέμα με τον Υπουργό Υγείας.

- Επίδομα ασθενείας / ανεργιακού σε εργαζόμενους που είναι πέραν των 63 ετών

Στην σύσκεψη αναφέραμε το πρόβλημα της μη πληρωμής επιδόματος ασθενείας και ανεργίας σε εργαζόμενους που είναι πέραν των 63 ετών και συνεχίζουν να εργάζονται και να καταβάλλουν εισφορές.

Η Υπουργός αποδέχτηκε εισήγηση μας και ανέλαβε να προωθήσει ως έκτακτο μέτρο απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που να της παρέχει δυνατότητα να δώσει οδηγίες για πληρωμή επιδόματος ασθενείας και ανεργίας σε περιπτώσεις εργαζομένων που θα είναι εκτός εργασίας λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό.

Εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα με αγορά υπηρεσιών

Ζητήσαμε για αυτούς τους εργαζόμενους να μην υπάρξει απώλεια εισοδήματος, είτε γιατί το κράτος, π.χ. Υπουργείο Παιδείας, ανέστειλε την λειτουργία των προγραμμάτων είτε γιατί πρέπει να απομακρυνθούν από την εργασία τους.

Η Υπουργός συμφώνησε και θα προωθήσει στο Υπουργείο Οικονομικών εισήγηση να λαμβάνουν κανονικά το εισόδημα τους.

Αναστολή των εργασιών επιχειρήσεων λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού

- Ξενοδοχεία και συναφείς με το τουρισμό επιχειρήσεις εφόσον τεκμηριώνεται, να υπάρξει δυνατότητα επέκτασης της αναστολής μέχρι τέλος Απριλίου .

Θα συσταθεί τριμερής επιτροπή (Εργασιακές Σχέσεις – Συντεχνίες - Εργοδότες) για να συζητήσει τα κριτήρια κάτω από τα οποία θα γίνεται η επέκταση

Για επιχειρήσεις σε άλλους κλάδους: Θα δημιουργηθεί επιτροπή (Εργασιακές Σχέσεις – Συντεχνίες – Εργοδότες) όπου θα εξετάζονται οι περιπτώσεις και θα γίνονται μνημόνια για τη δυνατότητα προσωρινής αναστολής εργασιών.

Σημειώνεται ότι αναμένεται να μας σταλεί συγκεκριμένη καταγραφή της πιο πάνω διαδικασίας για την οποία θα ενημερώσουμε.

Κάλυψη απουσίας γονιών από την εργασία λόγω αποφάσεων που αφορούν κλείσιμο σχολείων ή άλλων δομών φροντίδας παιδιών

Για το θέμα αυτών θα συνεχίσει η συζήτηση με στόχο την εξεύρεση ρύθμισης. Συμφωνήθηκε η αρχή ότι το κόστος δεν μπορεί να το επωμίζεται μόνο η πλευρά των εργαζομένων.

 

Διευκρινίζεται ότι τα σημεία που αφορούν την άδεια ασθενείας είναι συμφωνημένα και εγκριμένα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα υπόλοιπα είναι καταρχήν συμφωνηθέντα αλλά για να πάρουν χαρακτήρα οριστικής απόφασης θα πρέπει να εγκριθούν από την κυβέρνηση.

Επειδή αναμένεται να προκύπτουν συνεχώς θέματα παρόμοιας φύσης παρακαλούμε όπως υπάρχει συνεχείς επικοινωνία με το Εκτελεστικό Γραφείο ώστε να γίνεται η αναγκαία διαχείριση.

 

Εκτελεστικό Γραφείο ΠΕΟ

11 Μαρτίου 2020