Εγκύκλιος ΥΠΕΣ με θέμα: Προϋπολογισμοί Κοινοτικών Συμβουλίων (Θέματα Προσωπικού)