Εργοδότηση Συνταξιούχου από Δήμο Αγλαντζιάς

Ο Δήμος Αγλαντζιάς εργοδότησε με τη μορφή της αγοράς υπηρεσιών συνταξιούχο υπάλληλο του Δήμου, ο οποίος αφυπηρέτησε από την υπηρεσία του Δήμου πριν πέντε και πλέον χρόνια, προκειμένου να καλύψει μόνιμες λειτουργικές ανάγκες του.

Οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για την ενέργεια αυτή του Δήμου, ο οποίος ενήργησε μονομερώς και με συνοπτικές διαδικασίες, αγνοώντας τις θέσεις αρχών των συνδικαλιστικών μας οργανώσεων που διαφωνούν κάθετα τόσο με την αγορά υπηρεσιών για κάλυψη μονίμων αναγκών αλλά και με την εργοδότηση με οποιοδήποτε τρόπο εργαζομένων που έχουν αφυπηρετήσει και συνταξιοδοτηθεί από το Δήμο.

Ως συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούμε το Δήμο να διακόψει άμεσα την εργοδότηση αυτή και να προσέλθει σε διάλογο με απώτερο στόχο να εξεύρουμε τη πιο ενδεδειγμένη υπό τις περιστάσεις λύση προκειμένου να καλυφθούν οι μόνιμες λειτουργικές ανάγκες του Δήμου.

Ταυτόχρονα καλούμε για άλλη μια φορά τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών να επανεξετάσουν τη στάση τους και να βοηθήσουν τους Δήμους εγκρίνοντας την πλήρωση των κενών θέσεων που υπάρχουν στα οργανογράμματα των Δήμων τόσο για το υπαλληλικό όσο και για το εργατικό προσωπικό. Η αυστηρή πολιτική μη έγκρισης αυτών των θέσεων οδηγά τους Δήμους στην υιοθέτηση τέτοιων μορφών εργοδότησης που διαβρώνουν τις εργασιακές σχέσεις, καταστρατηγούν τις Συλλογικές Συμβάσεις, αλλά προκαλούν και το κοινό αίσθημα αφού προωθούν την αγορά υπηρεσιών από συνταξιούχους αντί την πρόσληψη νέων υπαλλήλων για κάλυψη των μόνιμων λειτουργικών αναγκών.

Ας σημειωθεί ότι και στο πρόσφατο παρελθόν ο Δήμος Αγλαντζιάς εργοδότησε με τη μορφή της αγοράς υπηρεσιών στη περισυλλογή σκυβάλλων εργαζόμενους οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε εργαζόμενους ορισμένου χρόνου με εξαρτημένη εργασία, μετά από καταγγελία των οργανώσεων μας στο Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ως Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, σε συνεργασία με τους εργαζομένους, θα αξιολογήσουμε τη εξέλιξη του θέματος προκείμενου να λάβουμε αποφάσεις και μέτρα για ανατροπή της ενέργειας του Δήμου.

Εκ των Συντεχνιών

ΟΗΟ ΣΕΚ ΚΑΙ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

Λευκωσία, 4/2/2020