Συμφωνία για αναστολή των μέτρων στο Δήμο Πάφου

Όλοι αναγνωρίζουν την κρισιμότητα της κατάστασης λόγω κορονοιού και κανένας δεν επιθυμεί να επιβαρύνει την δημόσια υγεία τις κρίσιμες αυτές ώρες.

Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 15/3/2020 συνάντηση μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους απεργούς και του ιδίου του Δημάρχου. Κατά τη συνάντηση έχει επιτευχθεί συμφωνία για επανεξέταση του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο στα τέλη Απριλίου. Μέχρι τότε θα δοθεί η δυνατότητα στο Δήμαρχο ,τις δημοτικές ομάδες και τις συντεχνίες να διεξάγουν διάλογο κάτι που ήταν ο πρωταρχικός στόχος των εργαζομένων.

Η όλη συμφωνία τέθηκε ενώπιον των εργαζομένων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε το απόγευμα και η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα .

Ως εκ τούτου τα συνεργεία περισυλλογής σκυβάλλων ήδη ξεκίνησαν το δύσκολο έργο της περισυλλογής των μεγάλων όγκων σκυβάλλων που συσσωρεύτηκαν με την υπόσχεση η όλη προσπάθεια να ολοκληρωθεί το γρηγορότερο προς όφελος όλων.

Εκ των Συντεχνιών

ΟΗΟ-ΣΕΚ,ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ,ΔΕΕΚΔΩΚΩ-ΔΕΟΚ

15/3/2020