Η ΣΗΔΗΚΕΚ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μπροστά σε νέες προκλήσεις

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19/5/2017 το Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ στο κλάδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ένα περιβάλλον όπου οι περισσότεροι δήμοι έχουν πάθει οικονομική ασφυξία από την κάθετη μείωση της κρατικής χορηγίας ,οι προσλήψεις ουσιαστικά απαγορεύονται και άρα οι αποχωρίσεις δεν αντικαθίστανται αναπλήρωση του προσωπικού γίνεται με ότι χειρότερο στις εργασιακές σχέσεις την αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα με προσωπικά συμβόλαια. Η δε περιβόητη μεταρρύθμιση του θεσμού ,την οποία η κυβέρνηση αναμένει για να λύσει ως δια μαγείας τα προβλήματα των δήμων, βρίσκεται σε τέλμα και κανένας δεν γνωρίζει πότε ολοκληρώνεται.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι σύνεδροι κλήθηκαν να λύσουν το γόρδιο δεσμό και να λάβουν αποφάσεις καθοδηγώντας τον αγώνα τον εργαζομένων και προαναγγέλλοντας ουσιαστικά μια δυναμική πορεία αγώνων.

Οι σύνεδροι στη βάση της εισηγητικής ομιλία του Γραμματέα Τ.Α. της ΣΗΔΗΚΕΚ, συν. Σύμου Ευτυχίου μετά από συζήτηση αποφάσισαν τα πιο κάτω:

 1. Να υιοθετήσουν την έκθεση δράσης και την εισηγητική ομιλία σαν τα επίσημα έγγραφα του συνεδρίου μέσα από τα οποία αναδεικνύονται η δραστηριότητα της συντεχνίας, οι θέσεις της και η παρέμβαση της σε όλα τα θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.
 2. Να εκφράσουν την απαρέσκεια τους για τη μείωση της κρατικής χορηγίας σε βαθμό που δημιούργησε σοβαρότατα προβλήματα πλήττοντας πρώτα και κύρια τον ίδιο το θεσμό, τις προσφερόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες, την κοινωνική προσφορά και τους εργαζόμενους και να απαιτήσουν η Κυβέρνηση να στηρίξει άμεσα οικονομικά τους Δήμους και τις Κοινότητες για να μπορέσουν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες και να εκτελέσουν τα προγραμματισμένα έργα ανάπτυξης επαναφέροντας άμεσα την χορηγίας στα επίπεδα προ της κρίσης . Παράλληλα ζητείται όπως οι αποκοπές που έγιναν στους μισθούς των εργαζομένων λόγω κρίσης να παραμένουν στις Τοπικές Αρχές και να μην αποστέλλονται στο Κράτος.
 3. Οι σύνεδροι στηρίζουν την υπεύθυνη στάση της Συντεχνίας να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων των Δήμων, μέσα από τις διαδημοτικές συνεργασίες, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν αποδέχονται όμως τη μονομερή παραβίαση όρων εργασίας, αποκοπές μισθών και ωφελημάτων πέραν από αυτές που ήδη συνεισφέρουν και δημιουργία εργαζομένων πολλών ταχυτήτων.
 4. Το συνέδριο θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση της Τ.Α. είναι μια αναγκαιότητα που στόχο πρέπει να έχει την αποκέντρωση των εξουσιών, τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Τ.Α ,την εμβάθυνση της δημοκρατίας και την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 5. Τα κριτήρια για τη δημιουργία του νέου σκηνικού της Τ.Α πρέπει να είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται προϋποθέσεις για ισορροπημένη ανάπτυξη και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες σε όλες τις περιοχές ,με τη σύσταση εύρωστων και αποτελεσματικών οργανισμών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και την καθημερινότητα του πολίτη.
 6. Το συνέδριο εκφράζει προβληματισμό και ανησυχία για τη σοβαρή καθυστέρηση που παρατηρείται όσον αφορά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωση της Τ.Α. και καλούν κυβέρνηση και βουλή όπως προχωρήσουν άμεσα και αποφασιστικά στην ολοκλήρωση της . Στο μεσοδιάστημα να ληφθούν μέτρα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, για συνέργειες μεταξύ Δήμων και Κοινοτήτων με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού.
 7. Οι σύνεδροι καλούν την Ένωση Δήμων να συνεργαστεί στα πλαίσια των θεσμοθετημένων κανονισμών της ΜΕΠ για την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων και να λάβει όλα τα μέτρα για ολοκλήρωση της προσπάθειας για παγκύπρια συλλογική σύμβαση.
 8. Το συνέδριο διαπίστωσε ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για την παγοποίηση θέσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιούργησαν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στην Τ.Α. γι’ αυτό καλεί την κυβέρνηση και τη Βουλή να επανεξετάσουν τη θέση τους καταργώντας την απαγόρευση πλήρωσης των θέσεων (moradorium) έτσι ώστε να πληρωθούν νευραλγικής σημασίας θέσεις, όσο και θέσεις σε όλα τα άλλα επίπεδα της δομής του κάθε δήμου και προσλαμβάνοντας όπου είναι αναγκαίο ,το απαραίτητο εργατικό προσωπικό. Οι συνεχείς αφυπηρετήσεις και αποχωρίσεις εργαζομένων έχουν δημιουργήσει σοβαρότατα κενά στη υπηρεσία του κάθε δήμου που η κάλυψη τους καθίσταται επιτακτική ανάγκη . Παράλληλα η ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ δηλώνει ξεκάθαρα ότι, ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, δεν αποδέχεται την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και την κάλυψη μονίμων αναγκών με μίσθωση εργασίας αλλά και ούτε υιοθέτηση άλλων αρρύθμιστων μορφών εργοδότησης όπως π.χ. προσωπικά συμβόλαια. Οι σύνεδροι εκφράζουν την αποφασιστικότητα τους να διεκδικήσουν την σταδιακή επαναφορά μισθών και ωφελημάτων στα επίπεδα πριν το 2013,καθώς και την διατήρηση του θεσμού της ΑΤΑ σαν του ασφαλέστερου τρόπου αποκατάστασης της αγοραστικής δύναμης των μισθών.
 9. Οι σύνεδροι θεωρούν τα κοινωνικά ωφελήματα ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση σαν πολύ σημαντικά γι’ αυτό καλούν τους Δήμους να καλύψουν τα ελλείμματα στα ταμεία σύνταξης όπως εξάλλου η κείμενη νομοθεσία προνοεί και να εγκαταλείψουν προθέσεις που οδηγούν στην διάβρωση του θεσμού των ταμείων προνοίας μέσα από τη μείωση ή μη καταβολή ακόμα και προσωρινά έστω των συνεισφορών τους.
 10. Το συνέδριο εξέφρασε την ετοιμότητα των μελών της ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ να αγωνιστούν για την προστασία του θεσμού των εργασιακών σχέσεων, των συλλογικών συμβάσεων και του δικαιώματος οργάνωσης.
 11. Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της ΠΕΟ για την επαναπροσέγγιση και την συνεργασία με τους Τ/Κ το συνέδριο αποφάσισε να συνεχίσει την συνεργασία με την Τ/Κ οργάνωση BES μέσω επαφών και κοινών δραστηριοτήτων με στόχο την εμβάθυνση της φιλίας και της κοινής αντίληψης για την επανένωση της Κύπρου. Η ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ θα συνεχίσει τη συνεργασία της με άλλες οργανώσεις του εξωτερικού για ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και την έκφραση της αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων.
 12. Τέλος οι σύνεδροι εξέφρασαν την αποφασιστικότητα τους να ενισχύσουν την οργανωτικότητα της συντεχνίας για να την καταστήσουν πιο αποτελεσματική και έτοιμη να αντιμετωπίσει τις δύσκολες συνθήκες για τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Όπως είπαμε ποιο πάνω βάση της απόφασης ήταν η ομιλία του Γραμματέα Τ.Α. της ΣΗΔΗΚΕΚ Σύμου Ευτυχίου την οποία παρουσιάζουμε σε άλλη στήλη της έκδοσης όμως θέλω να σταθώ σε μια σημαντική πτυχή της ομιλίας του την οποία μέσα από το άρθρο θέλω να αναδείξω.

Σε σχέση με την υιοθέτηση ευέλικτων μορφών εργασίας γίνεται η εξής αναφορά :

«Ένα άλλο νεοφανές αλλά όχι έσχατο μέτρο που εφαρμόζουν οι δήμοι και δυστυχώς συνεχώς επεκτείνεται είναι αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες για εκτέλεση βασικών εργασιών. Τέτοια είναι η έξαρση του φαινομένου αυτού που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις αφού στις πλείστες των περιπτώσεων οι δήμοι παρανομούν και το γνωρίζουν. Ειδικά για κάλυψη αναγκών γραφέα ,λογιστικού λειτουργού και όχι μόνο αυτό είναι κατάντημα και για μένα εξευτελισμός και υποκρισία , είναι χειρίστου είδους παρανομία και αυτό που θα καταφέρουν δεν είναι η όποια εξοικονόμηση αλλά η μετατροπή τους εν τέλει σε εργαζόμενους με εξηρτημένη σχέση

Η επιμονή τους δε στο θέμα αυτό δημιουργεί και μια καχυποψία ότι τελικά επιδιώκουν τέτοιες μορφές εργοδότησης συνεπαρμένοι από το εξευτελιστικά χαμηλό κόστος. Γι αυτό καλώ και πάλι τους δημάρχους και ΔΣ να εγκαταλείψουν τέτοιου είδους εργοδότηση και τους προειδοποιώ δε ότι αυτό το θέμα διαβρώνει μέρα με τη μέρα τις εργασιακές σχέσεις και θα κλονιστεί η εργατική ειρήνη. Ομολογώ ότι η συνέπεια και η υπευθυνότητα όλων των χρόνων προ της κρίσης που επέδειξε το συνδικαλιστικό κίνημα στους δήμους , περιμέναμε ότι στα δύσκολα θα ανταποδίδετο πίσω από τους δημάρχους και τα Δ.Σ .Δυστυχώς αυτό δεν έγινε , δέχτηκαν όλοι αμαχητί την κατάσταση και δημιουργούν συνθήκες πισογυρίσματος στα εργασιακά δείχνοντας έτσι το ευχαριστώ προς τους εργαζόμενους .Τουλάχιστο αυτό δείχνουν τα πραγματικά γεγονότα. Θέλω να δηλώσω από αυτό το βήμα του συνεδρίου ότι ,ότι είχαν να δώσουν οι εργαζόμενοι το έδωσαν. Δεν έχουν να δώσουν τίποτε άλλο. Γι αυτό ας στραφούν προς τη κυβέρνηση και να ασκήσουν πιέσεις για την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών».

Μάλιστα κύριοι Δήμαρχοι. Οι εργαζόμενοι νοιώθουν πολύ πικραμένοι και απογοητευμένοι από την όλη συμπεριφορά σας .Νοιώθω την ανάγκη να ξεκαθαρίσω προς αποκατάσταση της πραγματικότητας ότι αυτή η γενική μου αναφορά δεν αφορά όλους αφου υπάρχουν και μεμονομένες εξαιρέσεις που αν μη τι άλλο χειρίζονται την όλη κατάσταση σε συνεννόηση πάντοτε με το συνδικαλιστικό κίνημα. Η συντριπτική όμως πλειοψηφία έχει ήδη παρεκτραπεί και χάσει με τις πράξεις της την εμπιστοσύνη των εργαζομένων για τους οποίους σαν ΣΗΔΗΚΕΚ θα είμαστε αμείλικτοι.

Ήδη σαν ΣΗΔΗΚΕΚ μαζί με την αντίστοιχη της ΣΕΚ έχουμε χαράξει μια κοινή πορεία πλεύσης η οποία αποτυπώνεται σε 2 επιστολές .

Στη μια επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ενωσης Δήμων γίνεται αναφορά στην οικονομική κατάσταση των δήμων και τα ωφελήματα των εργαζομένων τονίζοντας ότι τα 2 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ συγκοινωνούντα δοχεία όπως πολλοί δημάρχοι νομίζουν.

Στην επιστολή τους οι 2 συνδικαλιστικές οργανώσεις αναφέρουν συγκεκριμένα απευθυνόμενος στον Ανδρέα Βύρα Πρόεδρο της Ενωσης Δήμων:

«Όπως γνωρίζετε ως Συνδικαλιστικές Οργανώσεις προχωρήσαμε, στις 27 Απριλίου 2017, σε Παγκύπρια μονόωρη στάση εργασίας προκειμένου, να στηρίξουμε το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Δήμους στην προσπάθεια τους να τύχουν επαρκούς οικονομικής στήριξης από το κράτος για να ξεπεράσουν τα οικονομικά αδιέξοδα στα οποία έχουν οδηγηθεί από την μείωση της κρατικής χορηγίας.

Παράλληλα οι εργαζόμενοι, με την Παγκύπρια κινητοποίηση τους, έδωσαν το μήνυμα ότι είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν με κάθε τρόπο, ακόμα και δυναμικά αν χρειαστεί, ότι δικαιούνται και τους ανήκει, μέσα από την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων.

Ήδη ως συνδικαλιστικές οργανώσεις όπως έχετε αντιληφθεί ξεκινήσαμε μια προσπάθεια ανάκτησης ωφελημάτων (π.χ επαναφορά μειώσεων σε Ταμεία Προνοίας και Ταμεία Ευημερίας) που στο παρελθόν είχαν προσωρινά ανασταλεί λόγω της έκτακτης κατάστασης που βρέθηκε ο τόπος μας.

Την ίδια ώρα, σημειώνουμε ότι έχει τερματισθεί η νομοθεσία για την παγοποίηση των προσαυξήσεων και από 1/1/2017 οι προσαυξήσεις αποδίδονται κανονικά. Παράλληλα αναμένεται ότι από το 2018 οι δήμοι θα εφαρμόσουν τη συμφωνία για τα διαζευκτικά προσόντα και θα αναβαθμίσουν τις κλίμακες των Λογιστικών Λειτουργών και των Υγειονομικών που κατέχουν ανάλογο πτυχίο, αλλά και των Τεχνικών που κατέχουν δίπλωμα τριετούς μεταλυκιακού κύκλου.

Σημειώνεται ακόμη υποχρέωση για παραχώρηση τιμαριθμικού επιδόματος από 1/1/2018 και η ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων για τα έτη 2017-2018 στη βάση της Συμφωνίας Πλαισίου που υπεγράφη μεταξύ Υπουργού Οικονομικών και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ. Από την εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου που διασύνδεει την μεταβολή του μισθολογίου με την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ προκύπτει πρόσθετο περιθώριο διαπραγμάτευσης πέραν του 2,0%.

Όλα τα πιο πάνω σίγουρα θα πρέπει να προϋπολογιστούν στις δαπάνες των Δήμων για τα επόμενα χρόνια. Ως συνδικαλιστικό κίνημα δηλώνουμε ότι θα απαιτήσουμε την καταβολή τους στο ακέραιο από τους όλους τους Δήμους, μηδενός εξαιρουμένου, αφού οι εργαζόμενοι των δήμων δικαιούνται των ίδιων μισθοδοτικών όρων όπως όλοι οι άλλοι υπάλληλοι του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ας μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι στους Δήμους τυγχάνουν των ίδιων αποκοπών για στήριξη του κράτους, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Την ίδια ώρα όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε υπάρχει στασιμότητα στο θέμα της αναγκαίας μεταρρύθμισης του θεσμού και υπάρχει η ασφαλής εκτίμηση ότι οι όποιες αποφάσεις τελικά δρομολογηθούν θα παραπεμφθούν σε βάθος πενταετίας, διάστημα το οποίο θα οδηγήσει τους Δήμους σε πιο δεινή οικονομική θέση.

Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα οι ίδιοι οι Δήμοι να προχωρήσουν στις αναγκαίες μεταξύ τους συνέργειες, αλλά και να απαιτήσουν από το κράτος αυτό που δικαιούνται προκειμένου να διαφυλάξουν την προσφορά τους προς τους δημότες.

Είμαστε στη διάθεση σας για συντονισμό της όλης προσπάθειας»

Καλούν δηλαδή τους δήμους να συνεχίσουν τον αγώνα που οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν με την δυναμική τους παγκύπρια κινητοποίηση και όχι να συνεχίσουν κρυβόμενοι στο καβούκι τους να μοιρολατρούν και να θυματοποιούν τους εργαζόμενους .

Με δεύτερη επιστολή τους προς όλους τους δημάρχους κάνουν αναφορά στην ανεξέλεκτη πια Αγορά Υπηρεσιών για κάλυψη μόνιμων αναγκών των Δήμων.

Αναφέρουν συγκεκριμένα ;

Τα τελευταία χρόνια οι Δήμοι προφασιζόμενοι την δεινή τους οικονομική κατάσταση και την αυστηρή κυβερνητική πολιτική που εφαρμόζεται για τις προσλήψεις προσωπικού ,προβαίνουν σε κάλυψη των βασικών και μονίμων αναγκών τους με αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα .

Αυτό το φαινόμενο ολοένα και κορυφώνεται ,αφού μέχρι στιγμής δεν λαμβάνονται υπόψιν οι νουθεσίες μας για τερματισμό αυτού του φαινομένου.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το επιχείρημα που το τελευταίο διάστημα αναπτύσσεται ότι λόγω αδυναμίας των δήμων να ανανεώσουν το στόλο των σκυβαλοφόρων οχημάτων τους ,θα προβούν υποχρεωτικά σε ανάθεση μέρους έστω των εργασιών περισυλλογής σε ιδιώτες .Προβαίνουν μάλιστα σε απευθείας συνεννόηση και διευθετήσεις μα τους εργαζόμενους παρακάμπτοντας τους θεσμοθετημένους εκπροσώπους τους πράμα για μας εντελώς απαράδεκτο και το οποίο σας καλούμε όπως τερματιστεί άμεσα. Οι εργαζόμενοι έχουν εκπροσώπους τους οποίους επιβάλλεται να καλείτε για συζήτηση .

Φαίνεται ότι η υπευθυνότητα μας ,όλο αυτό το δύσκολο διάστημα που ο τόπος μας πέρασε λόγω της οικονομικής κρίσης , έχει παρεξηγηθεί και θεωρείτε από τους δήμους σαν αδυναμία αντίδρασης γι αυτό και ξεκάθαρα θέλουμε να σας δηλώσουμε ότι η ανοχή που επεδείξαμε τερματίζεται άμεσα.

Θα αντιδρούμε δυναμικά σε κάθε νέα προσπάθεια αγοράς υπηρεσιών που είναι προϊόν αυθαίρετης (χωρίς συνεννόηση μαζί μας ) ενέργειας .

Ιδιαίτερα για τα συνεργεία σκυβάλων θα αντιδρούμε άμεσα και δυναμικά σε κάθε προσπάθεια έστω και μερικής ιδιωτικοποίησης συνεργείων .Η δικαιολογία της αδυναμίας των δήμων να ανανεώσουν το στόλο είναι μεν σεβαστή αλλά με το ίδιο σκεπτικό θα μπορούν οι δήμοι να ιδιωτικοποιήσουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων τους .εμείς καλούμε τους δήμους να συστρατευτούν μαζί μας στον αγώνα που ξεκινήσαμε με τη μονόωρη μας παγκύπρια κινητοποίηση για άμεση οικονομική στήριξη των δήμων από το κράτος .ήδη σχετική μας επιστολή έχει σταλεί στον Πρόεδρο της Ενωσης Δήμων (επισυνάπτεται).

Άλλος τρόπος επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων των δήμων δεν υπάρχει. Η προσφυγή σας στην αγορά υπηρεσιών μόνο διασάλευση των εργασιακών σχέσεων θα προκαλέσει, θα μειώσει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και θα οξύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις που ήδη υπάρχουν στην κοινωνία μας .Τέτοια πορεία είναι αδιέξοδη.

Ταυτόχρονα απευθύνονται και προς τους εργαζόμενους καλώντας τους να είναι σε εγρήγορση και ετοιμότητα για άμεση αντίδραση.

Σαν ένας σύντομος επίλογος του άρθρου μου αυτού θέλω να καταθέσω την προσωπική μου εκτίμηση ότι ΝΑΙ θα υπάρξουν δυναμικοί αγώνες στους δήμους .Είτε τοπικά στον κάθε δήμο ,είτε μαζικά όλοι μαζί αφού δεν διαφαίνεται μια διαφορετική νοοτροπία από τα νέα εκλεγμένα δημοτικά συμβούλια, και τους νέους δημάρχους ,ακόμα και μετά την κινητοποίηση μας .

ΝΑΙ ας είμαστε σε επιφυλακή.

ΣΥΜΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΥ

ΓΤΑ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

8/7/2017

Σημ: 'Ολα τα υπο αναφορά έγγραφα βρήσκονται στην ιστοσελίδα της ΣΗΔΗΚΕΚ.